Školní žákovská samospráva

ŠŽS na naší škole tvoří zástupci žáků z 5. – 9. tříd (každá třída má zvolené
2 zástupce)

Koordinátorka: Mgr. Milena Balonová – výchovná poradkyně

Za vedení školy: Mgr. Tomáš Kauba – zástupce ředitele školy

Členové: Mgr. Milada Molinová – preventistka

Četnost schůzek: pravidelně po třech týdnech, podle aktuálnosti častěji

Začátek: středa (pátek) 7:10

Místo konání: učebna č. 4

 

Řeší se aktuálně potřeby žáků z jednotlivých tříd, které přednesou zvolení zástupci.

Dle plánu školy se řeší tyto záležitosti:

  • na 1. schůzce v září volba vedoucích ŽS, kteří jsou celý rok kontaktní osobou mezi ŠŽS a koordinátory, dále vedou jednotlivé schůzky, svolávají mimořádná setkání, zvou hosty
  • na 2. schůzce – projednání akcí, které ŽS organizuje nebo při nich asistuje v roli pomocníků učitelům
  • po celý rok řešení toho, co je třeba – podle návrhů předsedů tříd, také dle potřeb školy

Pravidelné aktivity ŠŽS

- Mikulášská nadílka

- pomoc s přípravou Dne otevřených dveří, letos u příležitosti 40. výročí vzniku školy

- pomoc s Akademií školy

- vytváření programu na Den Země

- pomoc učitelům při organizaci soutěží u příležitosti Dne dětí

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56