Školní družina

O nás

Naše školní družina je umístěna v jednom z pavilonů ZŠ Jubilejní 3, kde má svůj samostatný vchod. Je specifická právě tím odděleným prostorem od ostatních tříd ve škole. Máme 4 oddělení školní družiny, které vedou 4 zkušené paní vychovatelky. Děti mohou trávit odpoledne mimo své třídy, což na ně působí velmi pozitivně. Prostory s několika hernami umožňují svým vybavením odpočinek, soukromí i zájmové a hrací aktivity. K užívání slouží v tomto prostoru 2 tělocvičny
s horolezeckými stěnami, keramická dílna, šatna a sociální zařízení. Celé prostory jsou vždy esteticky upraveny a soustavně doplňovány potřebnými pomůckami.
K dispozici mají děti školní družiny také tělocvičnu a hřiště školy, cvičnou kuchyňku, knihovnu, hudebnu nebo dopravní hřiště u ZŠ Dlouhá. Kromě každodenních činností v hernách a celoročních akcí během školního roku paní vychovatelky nabízí dětem co nejpestřejší program podle jejich přání a potřeb. Od sportovních činností, výtvarných, ekologických, přes přírodovědné, dopravní, relaxační aj.

Každá osobnost dítěte má vhodně růst a rozvíjet se. My se snažíme naše děti vést k úctě, k lásce, k porozumění, k ohleduplnosti, k toleranci, k respektu
i kompromisu. Ke schopnosti a ochotě pomoci a k vytvoření vlastního sebevědomí dítěte. Rodiče často posuzují školu podle úrovně vzdělávání, ale také podle toho, co je škola schopna nabídnout v jejich volném čase a kde by mohly rozvíjet svůj talent.

Kontaktní údaje ŠD Jubilejní 3:

Doba provozu ŠD:  6:00 – 8:00  11:40 – 16:30 hod

Kancelář ŠD

Tel: 555538897, 556709051

Vedoucí vychovatelka:

Eva Horáková, e-mail:  horakova@zsjubilejni.cz

Vychovatelky:

Jana Chovancová, e-mail:  chovancova@zsjubilejni.cz

Dana Kučerová, e-mail:  kucerova@zsjubilejni.cz

Natálie Míčková, e-mail:  mickova@zsjubilejni.cz

Dokumenty ke stažení

ŠVP školní družiny 2018-2019

Vnitřní řád školní družiny 2018-19

Plán školní družiny 2018-19

Organizační informace 2018-2019

Na co nezapomenout…

Přihlášený žák do ŠD donese:

- vyplněný zápisní lístek do úterý 4. 9. 2018

- poplatek za ŠD 600,- Kč na pololetí do 12. 9. 2018

Vychovatelce svého oddělení:

- krabičku hygienických kapesníků

- pitný režim na rok – 30,- Kč do konce září

- podepsaný kelímek na čaj

- označené věci na převlečení (bude je mít v plátěném pytlíku v šatně ŠD)
a sportovní obuv na hřiště

-  100,- Kč jako záloha na akce ŠD (kino 25,- Kč, bruslení 20,- Kč,
divadlo 35,- Kč aj.) – do konce září

Plánované činnosti od října:

- vždy poslední  pondělí v měsíci – návštěva kina

- zahájení činnosti kroužků ŠD

- bruslení – prosinec – leden – přesné termíny dodatečně

 

Podrobné informace nebo upozornění o akcích ŠD najdete na nástěnce u botníků během celého školního roku a v družinovém sešitku svého dítěte, který dostane v ŠD.

Eva Horáková, ved. vych. ŠD Jubilejní

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56