Škola 21. století

Realizace projektu

„Škola 21. století, modernizace vybavení, zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky“

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko finanční dotaci z Evropské unie na modernizaci výuky a to především na vizualizaci výuky odborných předmětů, včetně vybavení odborných i některých kmenových učeben.

Datum zaregistrování žádosti: 22. 05. 2008

Prioritní osa: 10.3 Rozvoj měst

Oblast podpory: 10.3.2 Subregionální centra

Registrační číslo žádosti: CZ.1.10/3.2.00/01.00164

Název (jméno) žadatele: Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3

Adresa žadatele:  Jubilejní 484/3, Nový Jičín, 741 01

Název projektu: Škola 21. století – modernizace vybavení,  zavádění informačních  a komunikačních technologií do výuky

V rámci obou našich pracovišť (Jubilejní 3 a Dlouhé 56) jsme nově vybavili celkem 15 učeben, včetně učebny hudební výchovy s nahrávacím studiem, čtyř počítačových učeben, tří učeben jazykových, dvou učeben přírodopisu, jedné učebny fyziky a čtyř kmenových učeben na I. stupni. Celková dotace, kterou škola v rámci tohoto projektu získala, činí 9.691.799,- Kč. Je nutno zdůraznit, že lví podíl na tomto úspěchu má rovněž město Nový Jičín, které náš projekt podpořilo částkou téměř 750.000,- Kč (7,5% z celkové částky).

Realizace projektu proběhla ve dvou etapách – nejprve na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 (březen – květen) a poté na pracovišti Jubilejní 3 (červen – září 2009). Všechny práce i dodávky včetně odborné přípravy všech pedagogických pracovníků proběhly bez větších problémů a od nového školního roku 2009/2010 jsme připraveni vyhovět těm nejmodernějším požadavkům na kvalitu výuky uplatňováním moderních trendů a metod práce na obou pracovištích naší školy.

Mgr. Ladislav Pospěch,

ředitel školy

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56