Modernizace výuky – Šablony

Realizace projektu

Modernizace výuky, reg. číslo CZ.1.07/1.00/21/21.3493

Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a ukončen 31. 7. 2014.  Celkové finanční náklady činily 3 113 768 Kč. Náklady projektu byly plně hrazeny z dotace bez spoluúčasti školy, resp. zřizovatele.

Jedná se o projekt, ve kterém pedagogové tvořili výukové materiály a pomocí komunikačních a informačních technologií a tyto využívají ve výuce. V rámci projektu byly také nakoupeny pro potřeby školy notebooky, interaktivní tabule
a dataprojektory.

Červen 2012 – duben 2014: tvorba DUM a VZDM.

Červen – dodávka hw + sw dle smlouvy s fy VirComputers IT s. r. o., začlenění
hw do školní sítě a instalce sw.

Dne 1. 6. 2012 zasedla výběrová komise, která ze zaslaných nabídek
a z účastníků elektronické aukce vybrala vítěznou nabídku. Vitězem se stala
fy VirComputers IT s. r. o., K nemocnici 2205/63 74101, Nový Jičín.

Dne 22. 5. 2012 vyhlášeno výběrové řízení na dodávku hardwaru a softwaru prováděného přes elektronickou aukci dle směrnic zřizovatele MÚ Nový Jičín.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56