Návod pro registraci

K čemu slouží aplikace Škola OnLine?
Aplikace Škola OnLine je školský informační systém a je určena žákům základních, středních a vyšších odborných škol a jejich zákonným zástupcům. Umožňuje jim zdarma jednoduchý, bezpečný a rychlý přístup k informacím o docházce, prospěchu a dalších aktivitách ve škole.
Hlavní funkce aplikace Škola OnLine:
•   průběžná kontrola dílčích známek a celkového hodnocení dítěte včetně chování 

•   dozor nad docházkou a absencí dítěte ve výuce

•   informace o rozvrhu a suplování

•   přehled probraného učiva

•   možnost elektronicky omlouvat absenci dítěte

•   elektronická komunikace mezi žákem/zákonným zástupcem a učitelem

•   přístup k elektronickým materiálům a možnost jejich stahování

•   a mnoho dalšího

Kroky nutné k založení přístupu do aplikace Škola OnLine:
Pro získání přístupu do aplikace Škola OnLine je nejprve nutné se zaregistrovat. K registraci do aplikace Škola OnLine můžete využít následující postup: 

1.  V internetovém prohlížeči přistupte na adresu http://portal.skolaonline.cz.

2.  Vpravo nahoře v sekci Přihlášení klikněte na odkaz Registrace žáků a rodičů

3.  Pečlivě si přečtěte podmínky užívání aplikace Škola OnLine a v případě Vašeho souhlasu klikněte v dolní části stránky na tlačítko Souhlasím.

4.  Na nově zobrazené stránce budete vyzváni k zadání jména a příjmení osoby, pro kterou byl školou vygenerován PIN (viz Údaje pro registraci), dále uvedete PIN a opíšete kontrolní řetězec.

5.  Po správném zadání registračních údajů stiskněte tlačítko Ověření PINu. Pokud jste všechny údaje vyplnili správně, zobrazí se další stránka s registračními údaji. V případě, že bylo ověření dané osoby neúspěšné, např. došlo k překlepu, celou akci zopakujte. Jestliže neproběhlo potvrzení dané osoby ani poté, kontaktujte administrátora školy nebo náš hotline.

6.  Po úspěšném ověření si zvolte uživatelské jméno a heslo, se kterými se budete do aplikace Škola OnLine přihlašovat. Pokud Vámi zvolené uživatelské jméno v aplikaci již existuje, budete vyzváni k výběru jiného. Přihlašovací údaje je nutné si pečlivě zapamatovat, neboť je budete používat při každém dalším přihlašování do aplikace Škola OnLine.

 

Přihlášení do aplikace Škola OnLine:
Pokud jste se již zaregistrovali, můžete se přihlásit do aplikace Škola OnLine.
Do svého webového prohlížeče zadejte URL adresu http://portal.skolaonline.cz. Vpravo nahoře v sekci Přihlášení zadejte Vaše uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit. Otevře se aplikace Škola OnLine. 

Pod odkazem https://aplikace.skolaonline.cz/dokumentace/KS/zakovska naleznete uživatelskou příručku, která Vám usnadní práci s aplikací ŠkolaOnLine a představí všechny její výhody a využití.

Zapomenuté heslo pro přístup do Školy OnLine – kontaktujte třídní učitelku/učitele.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56