Kontakty

Vedení školy

Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace
Jubilejní 484/3
741 01 Nový Jičín

Organizační struktura školy

IČ: 45214859

Datová schránka: nyxwkir

Budova Jubilejní 3

Poloha ZŠ Jubilejní 3

skola@zsjubilejni.cz, 556 708 066

Školní jídelna: 555 538 896, jidelna@zsjubilejni.cz

Školní družina: 555 538 897, 556 709 051

Ředitel školy: Mgr. Ladislav Gróf
grof@zsjubilejni.cz
555 538 890, 556 315 411

Statutární ZŘ I: Mgr. Tomáš Kauba
kauba@zsjubilejni.cz
555 538 893

Zástupce statutárního ZŘ I pro Jub 3: Mgr. Milada Molinová
molinova@zsjubilejni.cz
555 538 888

Vedoucí ekonomka (Jubilejní): Bc. Veselková Libuše
veselkova@zsjubilejni.cz
555 538 891

Ekonomka: Bučková Libuše
buckova@zsjubilejni.cz
555 538 892

Budova Dlouhá 56 (http://www.dlouha56.cz)

556 706 475

Školní jídelna: 556 709 060

Statutární ZŘ II: Mgr. Sylva Bartoňová
bartonova@dlouha56.cz
553 038 081

Vedoucí učitelka MŠ Dlouhá 56 (www.dlouha56.cz/ms):
Bohuslava Kleinová 553 038 079

 

Vyučující (Jubilejní 3)

I. stupeň

I. PaedDr . Borošová Miroslava
I. B Mgr. Böhmová Ilona
II. A Mgr. Kelnarová Irena
II. B Mgr. Jankotová Petra
III. A Mgr. Chupíková Jarmila
III. B Mgr. Madziová Daniela
IV. A Mgr. Vráblová Alena
IV. B Mgr. Benčáková Iva
V. A Mgr. Martincová Iveta
V. B Ing. Křížová Jana

II. stupeň

VI. A Mgr. Halaštová Daniela
VI. B Mgr. Částečka Michal
VII. A Mgr. Molinová Milada
VII. B Mgr. Juráček Pavel
VIII. A Mgr. Šustek Jan
IX. A Mgr. Stenchlá Simona

Bez třídnictví

Mgr. Balonová Milena
Mgr. Imider Martina, PhD.
Mgr. Janota Stanislav
Mgr. Lukešová Jiřina
Mgr. Najdková Kateřina

Speciální pedagog

Mgr. Janků Radka

Asistentka pedagoga

Bc. Konečná Kateřina
Bc. Osadníková Růžena
PaedDr. Rýznarová Jana

Družina

HORÁKOVÁ Eva
CHOVANCOVÁ Jana
KUČEROVÁ Dana
MÍČKOVÁ Natálie

Každý výše uvedený zaměstnanec má e-mailovou adresu ve tvaru prijmeni@zsjubilejni.cz.

Můžete se dovolat také přímo do kabinetu jednotlivých vyučujících. Pokud je nezastihnete, volejte 556 708 066 a zanechte vzkaz.

Milena Balonová, Mgr.555 538 885
Iva Benčáková, Mgr. 555 538 871
Miroslava Borošová, Mgr. 555 538 872
Ilona Böhmová, Mgr. 555 538 870
Michal Částečka, Mgr. 555 538 886
Daniela Halaštová, Mgr. 555 538 886
Jarmila Chupíková, Mgr. 555 538 885
Martina Imider, Mgr. 555 538 884
Petra Jankotová, Mgr. 555 538 872
Pavel Juráček, Mgr. 555 538 875
Irena Kelnarová, Mgr. 555 538 872
Jana Křížová, Ing. 555 538 885
Jiřina Lukešová, Mgr. 555 538 884
Daniela Madziová, Mgr. 555 538 872
Iveta Martincová, Mgr. 555 538 878
Kateřina Najdková, Mgr. 555 538 879
Milada Molinová, Mgr. 555 538 880
Simona Stenchlá, Mgr. 555 538 881
Jan Šustek, Mgr. 555 538 880
Alena Vráblová, Mgr. 555 538 871

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56