Jídelníček

On-line výběr obědů (Jubilejní 3)

On-line výběr obědů (Dlouhá 56)

Všichni strávníci mají automaticky přihlášen oběd č. 1. Změny obědů z č. 1 na č. 2 lze provádět nejpozději do 10:00 hodin dva dny předem (v PO do 10 hod. na ST, v ÚT do 10 hod. na ČT, ve ST na PÁ, ve ČT na PO, v PÁ na ÚT).

Odhlásit oběd lze nejpozději v daný den do 8:00 hod.

Podrobnosti o přihlašování a odhlašování obědů, informace o alergenech, přehled o platbách a další informace najde každý strávník po přihlášení
do systému v nápovědě.

Kontakty na školní jídelnu: telefony: 556 709 629, 555 538 896
Email: bordovska@zsjubilejni. cz

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56