Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Název projektu: Zkvalitňování vzdělávání na ZŠ a MŠ

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003291

Výše dotace: 1 857 955 Kč

Realizace projektu: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Cíl projektu: podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoct při společném vzdělávání dětí/žáků a uskutečnit extrakurikulární aktivity.

Aktivity projektu:

  1. Školní asistent v MŠ
  2. Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ
  3. Školní speciální pedagog
  4. Školní psycholog
  5. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ
  6. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  7. Tandemová výuka
  8. Čtenářský klub pro žáky ZŠ
  9. Doučování žáků ZŠ
  10. Příprava na vyučování žáků ZŠ

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56