Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy

Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Po vyhlášení výzvy č. 56 jsme na MŠMT podali žádost o financování projektu zaměřeného na jazykové vzdělávání pedagogů i žáků. Náš návrh byl přijat
a pod názvem „Zahraniční jazykově-vzdělávací kurzy“,
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0820 byl projekt s rozpočtem 934 834,- Kč realizován. Projekt je součástí OP Vzdělávání pro konkurence schopnost a je spolufinancován z Evropských sociálních fondů.  Projekt se skládal ze dvou částí:

A) Zahraniční jazykový kurz pro učitele

Na základě výběrového řízení, které zajišťovala firma PPE.cz s. r. o., byla vybrána cestovní kancelář UNNI TRADING s.r.o., která zajistila dle zadané specifikace všechny náležitosti spojené s vycestováním 6ti pedagogických pracovníků
na intenzivní zahraniční jazykový kurz na Maltu do Bugibby. Zde navštěvovali
po dobu 10 pracovních dnů vzdělávací instituci Alpha School of English. Realizace kurzu probíhala i s cestou od 7. srpna 2015 do 21. srpna 2015. Vlastní výuka cizího jazyka obnášela celkem 40 vyučovacích hodin. Všichni zúčastnění obdrželi certifikáty jazykové vzdělávací instituce Alpha School of English, tímto došlo k naplnění základního cíle, tj. zlepšení jazykových kompetencí pedagogů, kteří také získali poznatky o životě, historii a zvycích na Maltě. Kurz byl samotnými pedagogy hodnocen kladně pro vstřícnost pedagogů i studentů a celkovou přátelskou atmosféru.

B)  Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Výběrové řízení vyhrála CK Sport majitele RNDr. Martina Václavíka. Ve dnech
11. 10. 2015 – 16. 10. 2015 absolvovalo 40 žáků a 4 pedagogičtí pracovníci pobyt v Londýně. Cestu tam i zpět ovlivnily faktory politického a dopravního rázu (problémy s uprchlíky či zhuštěný provoz na německých dálnicích), takže došlo
ke zdržení. Výuka probíhala v East London School of English. Cíl pobytu byl splněn: došlo ke zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO. Žáci pracovali ve dvou skupinách
po dvaceti, do kterých byli rozděleni na základě rozřazovacího testu.
Po absolvování 9 hodinového kurzu obdrželi certifikát (úrovně podle SERR A2
a B1). Kurz byl žáky velmi pozitivně hodnocen. Žáci během pobytu navštívili řadu památek, seznámili se s historií, zvyky, kulturou i společenským životem ve Velké Británii –  National Maritime Museum, Downing Street University of Cambridge, Museum Madame Tussauds, Nultý poledník na Greenwich, London Eye, projížďka autobusem Double Decker či plavba lodí po řece Temži, při které žáci zhlédli všechna významná místa Londýna. Výběr památek či návštěv různých objektů byl prováděn se zřetelem na věk, záliby a potřeby žáků. Z pobytu přijeli účastníci unaveni, ale nesmírně nadšeni se spoustou informací.

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56