Učíme se interaktivně

 

 

Projekt „Učíme se interaktivně“, registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/02.0028 byl zahájen 1. 2. 2010 a ukončen 31. 1. 2012. Celkové výdaje projektu činily 2 643 632,20 Kč.

V průběhu tohoto projektu bylo budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály byly částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli.

Moravskoslezský kraj schválil naší škole projekt “Učíme se interaktivně”.

V rámci tohoto projektu bude vybudováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni.

Výběrové řízení

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace vyhlašuje “V ý b ě r o v é ř í z e n í na dodavatele hardwaru a softwaru” a “V ý b ě r o v é ř í z e n í na dodavatele ICT prostředí pro interaktivní vzdělávání, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů” (veřejná zakázka malého rozsahu).

Zájemci (osoby s IČ) o konkrétní výzvu (výběrové řízení) kontaktujte Mgr. Jana Šustka na adrese sustek (zavináč) zsjubilejni (tečka) cz. Výzvy ke stažení pro Hw+sw a ICT.

Termín: vyhlášení: 8. 2. 2010, lhůta pro podání 23. 2. 2010 do 12. hod.

Výsledky výběrového řízení

“V ý b ě r o v é ř í z e n í na dodavatele hardwaru a softwaru” vyhrála fy VirComputers, Prodej a servis výpočetní a kancelářské techniky, Hoblíkova 591/5, Nový Jičín, 741 01 – dokument s výsledkem.

“V ý b ě r o v é ř í z e n í na dodavatele ICT prostředí pro interaktivní vzdělávání, školících a konzultačních služeb při tvorbě e-kurzů” vyhrála fy ŠKOLA ONLINE, a. s., Karlovo náměstí 17, Praha 2, 120 00 – dokument s výsledkem.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56