Informativní schůzka

Kategorie: Škola

25 Kvě 2019

V úterý 4. června od 16:00 hodin proběhne poslední setkání v rámci programu Předškoláček. Rodiče se ve sborovně školy dovědí o organizačních záležitostech prvních školních dnů v září 2019,
o školních pomůckách a potřebách, které bude potřeba jejich budoucím školákům zajistit.
Po celou dobu této schůzky bude
o děti postaráno ve školní družině, paní vychovatelky mají připraveny zajímavé činnosti. Přiveďte své děti krátce před 16. hodinou přímo do školní družiny. Případné dotazy k organizaci této informativní schůzky směrujte na adresu borosova@zsjubilejni.cz.

PaedDr. Miroslava Borošová

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí
do prvního ročníku základního vzdélávání v Základní škole a Mateřské škole Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové orgartizace, od školního roku 2019/2020, u dětí
s těmito evidenčními čísly: Rozhodnutí MŠ Dlouhá 56

Exkurze do Hornického muzea

Kategorie: Škola

21 Kvě 2019

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 navštívili žáci čtvrtých ročníků Hornické muzeum Landek v Petřkovicích
u Ostravy.
První část prohlídky začala sfáráním do dolu Anselm. Děti vstoupily do temných chodeb, ve kterých si mohly prohlédnout různé štoly s figurínami havířů v životní velikosti. Díky poutavému vyprávění pana průvodce se děti dozvěděly
o historii zdejší těžby uhlí. Zaujaly je i zajímavosti o velice těžké a nebezpečné práci horníků. Neméně zajímavá byla i druhá část exkurze, ve které se děti seznámily s důlním záchranářstvím. Na závěr si mohli všichni vyzkoušet výcvik na cvičném polygonu, a vžít se tak do náročného pohybu záchranářů v podzemí. Pomyslnou tečkou za exkurzí byla jízda důlním vláčkem. Fotogalerie.

Mgr. Alena Vráblová, Mgr. Iva Benčáková

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
28. 5. 2019 úterý 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420- Kč
Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč
Žáci 15 a více let 20 x 25,- = 500,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 20 x 59,- = 1 180,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 7. 2019 bude zvýšena cena obědů!
V případě limitovaného inkasa žádáme rodiče žáků, aby si tento limit na účtu nejpozději do 20. 8. 2019 zkontrlovali a případně navýšili (na 23 dnů x cena oběda).
Nové ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 22 Kč
Žáci 11 – 14 let 25 Kč
Žáci 15 a více let 29 Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 67 Kč

Soutěžíme s BESIPem

Kategorie: Škola

15 Kvě 2019

Dopravní soutěž mladých cyklistů prověřuje účastníky nejen v jízdě zručnosti, ale také ze znalostí pravidel silničního provozu a jejich dodržování při jízdě
na dopravním hřišti.  V této komplexní soutěži se nám velmi dařilo, obsadili jsme medailové pozice. Starší žáci získali bronz, mladší zlato a postup do okresního kola.
Věříme, že nabyté vědomosti a dovednosti budou žákům sloužit především k BEZPEČNÉ jízdě na silnicích.

Mgr. Daniela Halaštová

50. výročí HZS

Kategorie: Škola

13 Kvě 2019

V pátek 10. května si děti ze II. B třídy vyzkoušely, co musí umět mladí hasiči. Soutěžily ve čtyřech disciplínách:

Na prvním stanovišti děti překonávaly hasičskou překážkovou dráhu se zdoláním bariéry a přenášením hasičského přístroje.
Ve druhé disciplíně se jednalo o správné vyplnění hasičského kvízu.
Třetím úkolem bylo napumpování vody do hadice a proudnicí shodit plechovku ze stojanu.
V poslední soutěžní disciplíně děti skládaly tři obrázky puzzle s hasičskou tematikou.

Všechny soutěže se hodnotily podle času. Podívejte se ve fotogalerii, jak se zápolení dětem líbilo.

Mgr. Petra Jankotová

Finanční gramotnost

Kategorie: Škola

12 Kvě 2019

Dne 8. 5. 2019 proběhla dvouhodinová beseda, kde byli žáci seznámení se základy finanční gramotnosti. Finanční specialista pan Jan Bainar vysvětlil mládeži devátého ročníku mnoho pojmů. Například co je inflace, úspory, úvěry, zhodnocení peněz, spoření, investice a další. V druhé části besedy byli žáci hrou vtaženi do finančního života běžné české domácnosti. Svěřenou rodinu provedli nástrahami
a příležitostmi, které ji v životě mohou potkat. Úspěšně ji dovedli ke splnění jejich cílů a k dosažení finanční nezávislosti. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Turnaj ve vybíjené

Kategorie: Škola

12 Kvě 2019

Sportovní soutěž prvostupňových žáčků = bezvadně strávený čas.
Poslední z těchto akcí byl turnaj ve vybíjené mezi třídními družstvy 3. – 5. ročníků. Aktivita, rychlé přihrávky a přesné míření, mrštné uhýbání, soustředěnost, znalost a dodržování pravidel hry a také fair play, to jsou dovednosti, které nejlépe skloubila třída 5. A a stala se tak letošním vítězem turnaje.
Celou soutěží se linul sportovní duch a radost ze hry, za což všem sportovcům
a fanouškům děkujeme.

Mgr. Daniela Halaštová

Turnaj v házené

Kategorie: Škola

10 Kvě 2019

Naše škola navazuje na úspěchy miniházené z minulých let a v okresním finále uskutečněném dne 7.5.2019 v Kopřivnici obsadila krásné druhé místo. Všem klukům patří velká pochvala za předvedený výkon. Sestava mužstva: Karas, Vrobel, Bartoň, Hanzelka, Šarman, Vosol, Bedřich, Brachniak, Dofek, Románek, Trinh, Sedlář. Fotogalerie.

Mgr. Michal Částečka

Jarní sběr starého papíru

Kategorie: Škola

10 Kvě 2019

Neuběhl ještě ani půlrok od podzimního sběru a my opět nasbírali plné dva kontejnery.
V pondělí odpoledne a úterý ráno 6. a 7. května se na naší škole uskutečnil jarní sběr starého papíru. Všem zúčastněným děkujeme za ochranu naší přírody. Zejména pak žákům 9. ročníků za příkladnou pomoc při vybírání sběru a pak následném nakládání sběru na kontejnery. Dny to byly pro naše deváťáky zcela jistě náročné, nejen fyzicky. Po náročném odpoledni i ránu pak usedli do lavic
a získávali nové informace.  Mají náš obdiv.
Všem děkujeme a těšíme se…. na podzim. Fotogalerie.

Mgr. Iveta Martincová

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56