Knihovnická lekce

Kategorie: Škola

22 Lis 2018

Ve středu 21. listopadu 2018 se 6. A vydala na návštěvu knihovny. Děvčata a chlapci se dozvěděli nové informace o řazení knih. Poté si vše mohli osobně “osahat”. Stálí čtenáři využili cesty a vrátili přečtené knihy, půjčili si další tituly. Našli se dokonce 2 žáci, kteří se nově přihlásili. Čtenářství je pěkná věc. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Světový den pošty se koná každý rok 9. října jako připomínka vzniku světové poštovní unie. Říjen byl poprvé uveden jako Světový den pošty v roce 1969. Letos jsme si jej připomněli v rámci projektu Máme rádi Česko. Děti se seznámily s posláním České pošty. Aktivitám jsme se věnovali celý týden, neboť se naskytlo mnoho zábavných rozličných nápadů. Z her jsme zvolili aktuálně tichou poštu. Vyrobili jsme si pošťáky, stali se návrháři poštovních známek, poznali co je filatelie. Systém dnes již historické potrubní pošty nás velice zaujal, proto jsme ji vyrobili a dokonce i prakticky vyzkoušeli. Stačily nám k tomu jen ruličky z papíru. V „ modrých“ si zasoutěžili i o nejrychlejšího pošťáka a to formou – kdo natiskne více razítek za 30 vteřin.
Za velkého povzbuzování svých kamarádů vyhrála Ella a Natík. Zvládli natisknout 29 razítek. A protože správný pošťák nesmí zabloudit, hledali jsme v mapě Nového Jičína ulice a uličky. Třeba se najde v řadách našich děti budoucí poštmistr. Podívejte se na fotogalerii.

Dana Kučerová

Od písmene ke knížce

Kategorie: Škola

15 Lis 2018

V úterý 6. listopadu naše třída 7. B v rámci výuky českého jazyka navštívila muzeum v Novém Jičíně. Zde jsme se absolvovali program „Od písmene
ke knížce“, který nám pomohl při seznamování s nejstaršími knižními památkami v hodinách literatury. Hlavní částí naší návštěvy byla tiskařská dílna, kde jsme se od PhDr. Lenky Juráčkové dozvěděli spoustu zajímavostí o výrobě knížek ve středověku a vyzkoušeli si vyrobit vlastní ex libris (oznámení označující vlastnický vztah určité osoby k výtisku knihy).
Z Muzea Novojičínska jsme odcházeli s pocitem, že nejen příběh, ale i zrod knížky může být velkým dobrodružstvím. Fotogalerie.

P. Juráček

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
27. 11. 2018 úterý 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč
Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 15 x 59,- = 885,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Od ledna 2019 bude ŠJ rušit inkasa ve prospěch sběrného účtu České spořitelny. Prosíme rodiče stávajících žáků, kteří toto inkaso mají, aby si do konce listopadu 2018 zřídili nové inkaso ve prospěch účtu č. 22808764/0600. Děkujeme.

Třídní schůzky a konzultace

Kategorie: Škola

8 Lis 2018

V úterý 13. 11. 2018 se konají od 16:00 třídní schůzky a konzultační hodiny
(do 18:00).
Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd.

Mgr. Jan Šustek

Dne 6. 11. 2018 se vydali žáci 4. B na hrad Starý Jičín, aby v rámci učiva vlastivědy prozkoumali kousek našeho regionu. Hrad si ve škole vybarvili, zopakovali si světové strany i povrch krajiny, oprášili učivo o stromech z přírodovědy a zazpívali si veselou písničku. V úterý se konal výšlap na hrad, za který zaslouží všichni pochvalu. Cestou sbíraly děti přírodniny, poznávaly plody našich stromů
a hlavně kluci si náramně užili své závody na louce. Většině se nejvíc líbila „Pepíkova cesta lesem“. Na hradě se nám věnoval pan kastelán, za což mu patří velký dík. Uvařil všem voňavý čaj, děti si mohly koupit sladkost v hradní hospůdce, zatleskat na čarodějnici, vidět bílou paní a vybrat si suvenýr na památku. Zajímavou přednášku a prohlídku hradní věže doplnila dobrodružná cesta zříceninou. Počasí bylo nádherné a všichni se těší na další vyučování v přírodě. Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

Exkurze ve SPV SŠ Odry

Kategorie: Škola

5 Lis 2018

Je libo ostříhat, vystříhat, nakrepovat, nažehlit či umýt vlasy? Namasírovat záda různými technikami? To vše bylo nabídnuto našim osmákům v pondělí 5. listopadu 2018 v rámci profesionální přípravy na budoucí povolání. Byli jsme pozváni
do Střediska praktického vyučování na Tyršově ulici, které je odloučeným pracovištěm SŠ Odry. Studenti této školy zde nabízejí v rámci své praxe služby
v oboru.

Paní mistrové od kadeřníků i od masérů nám poskytly informace i o studiu.
Návštěva to byla velmi zajímavá a pro mnohé možná do budoucna inspirativní. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Školní knihovna

Kategorie: Škola

5 Lis 2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dovolte mi, abych vám připomněl, že i v letošním školním roce 2018/ 2019 můžete využít služeb naší školní knihovny, která vám nabízí obrovské množství prověřených, ale i nových knižních titulů pro zábavu a poučení. Školní knihovna je otevřena každé pondělí od 14:00 do 14:45 nebo po osobní domluvě i jindy. K návštěvě knihovny a příjemnému počtení zve P. Juráček

Stoleté výročí naší republiky je jistě pro nejednu školu, natož školní družinu, velmi aktuálním a vděčným tématem. Ani my v naší družině jsme jím nepohrdli a pod názvem Máme rádi Česko se pustili do různých aktivit, kterými chceme našim dětem co nejvíce přiblížit naši vlast. Téma je natolik široké, že máme na celý školní rok naplánováno mnoho aktivit různých témat spojených s výročím vzniku první Československé republiky.

V září jsme si přiblížili příběh svatého Václava. Četli jsme z pověstí, kreslili, tvořili. Poté jsme navázali tvorbou rodokmenů, které souvisí s naším původem a odtud už je jenom krůček k historii Čech a ještě menší krůček k letošnímu výročí. Děti si tedy osvojily znalosti o naší vlajce, symbolech, prvním prezidentovi  a to vždy zajímavými tvůrčími metodami. Lépe je uvidíte ve fotogalerii.

Dana Kučerová

S novým školním rokem jsme se přivítali i ve školní družině. Jsme rádi, že o naši školní družinu je velký zájem a že naše oddělení jsou plně obsazena. Všechny paní vychovatelky se těší na mnoho zajímavých odpolední, naplněných různorodou činností s vašimi dětmi.

První společnou akcí je každoročně pasování prvňáčků. Starší kamarádi, kteří již družinu navštěvují, si připraví něco ze svého umu pro své mladší kamarády. Ti se jim na oplátku za pomoci paní vychovatelky poprvé představí zpěvem či přednesem z toho, co se naučili za těch pár dní v družině. Poté je paní vychovatelky pasují na právoplatné členy naší školní družiny
a dostanou náš pomyslný klíč . Fotogalerie.

Září uplynulo jako voda a naše odpolední aktivity začaly být stále pestřejší. Podzim je každoroční vděčné téma snad díky nepřeberné nabídce naší krásné české přírody. Rádi využíváme jejich plodů a tvoříme a zdobíme. Fotogalerie.

Každoroční podzimní aktivitou, která se těší stále velké oblibě je Drakiáda. Opět jsme se tedy sešli a draky pouštěli. Počasí přálo, dárkové balíčky pro děti byly nachystány a tak jsme si užili krásné páteční odpoledne. Fotogalerie.

Na spolupráci po celý školní rok se těší všechny paní vychovatelky.

Dana Kučerová, Eva Horáková, Jana Chovancová, Natálie Míčková

 

 

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56