Ve středu 16. ledna se v odpoledních hodinách jako každý rok uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Své znalosti nejrozšířenějšího světového jazyka se rozhodlo předvést 21 odvážných žáků druhého stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Všichni soutěžící se prezentovali sebevědomým výkonem a dokázali nejen porotě, ale hlavně sobě, že jsou schopni v angličtině bez obtíží konverzovat na velice vysoké úrovni.
Mezi mladšími zabodoval nejvíce Dominik Cabák (6. B) před Terezou Květoňovou (7. B) a Davidem Schusem (6. B). Ve starší kategorii s přehledem zvítězil Matěj Gold (9. A), druhé místo získal Oliver Kysilko (9. A), třetí pak Adam Pena (8. A). Vítězové obou kategorií budou v únoru naši školu reprezentovat v okresním kole. Držme jim palce! Fotogalerie.

D. Madziová, P. Juráček

Nabídka pracovních míst

Kategorie: Škola

24 Led 2019

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 přijme kvalifikovaného pracovníka na pozici učitel/učitelka 1. stupně (zástup za dlouhodobou nemocenskou) na plný úvazek.  Nabídky společně se strukturovaným životopisem posílejte na email: grof@zsjubilejni.cz.

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 přijme kvalifikovaného pracovníka na pozici
asitent/ka pedagoga
na plný úvazek. Nabídky společně se strukturovaným životopisem posílejte na email: grof@zsjubilejni.cz.

I když cvičíme v nových tělocvičnách již od prosince loňského roku, uspořádali jsme pro všechny školáky jejich oficiální otevření až ve čtvrtek 17. ledna. Zástupci Města Nového Jičína přestřihli slavnostní pásku a zápolení mezi dětmi v jednotlivých třídách, v ročnících navzájem, mohlo začít, v některých disciplínách i s žáky
z odloučeného pracoviště
na Dlouhé 56. Naši tělocvikáři – Daniela Halaštová a Michal Částečka spolu s žáky devátých ročníků nachystali a vedli na několika stanovištích zajímavé činnosti, ve kterých si menší i větší sportovci mohli zkusit svou obratnost, rychlost, postřeh i výdrž. Záběry ze slavnostního dopoledne zde.

M. Borošová

Jak řešit výchovné problémy

Kategorie: Škola

17 Led 2019

Celkem dvakrát se mohli zájemci z řad rodičů nejmladších školáků zúčastnit odpoledních besed s PhDr. Letým – odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny. Dověděli se, jak reagovat na problémové chování dětí, kdy a jak použít odměny a tresty, jak se nejlépe vyhnout vyhroceným situacím.

Rodiče měli možnost diskutovat nad konkrétními situacemi v rodinách, seznámili se s literaturou, která může pomoci krizové chvíle řešit, zhlédli krátká videa.

Literatura pro inspiraci dalším rodičům:
Dreikurs Rudolf: Děti jako výzva
Walton x Francis: Jak porozumieť deťom a adolescentom
Leman Kevin: Do pátku bude vaše dítě jiné

M. Borošová

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
24. 1. 2019 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč
Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 18 x 59,- = 1 062,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Pro cizí strávníky vaříme v pátek 1. 2. 2019 (pololetní prázdniny).
V době jarních prázdnin vaříme pro cizí strávníky od středy 27. 2. do pátku 1. 3.
Vvýdejní doba v době prázdnin je vždy 10.30 – 11.30 hod., oběd bude podáván bez nápoje – polévka, hlavní jídlo.

Exkurze do Planetária v Ostravě

Kategorie: Škola

14 Led 2019

Dne 10. ledna 2019 se zúčastnili žáci 5. tříd naší školy exkurze do Planetária v rámci učiva přírodovědy. Dostalo se nám tak spousty nových znalostí souvisejících s Vesmírem.Zaujalo nás nejen bludiště, které jsme si mohli projít společně s průvodcem, ale i prozkoumání kusů meteoritů. Spatřili jsme přístroje přibližující Vesmír. Prohlédli jsme si obrazy vědců, kteří se podíleli na průzkumu Galaxie.
Po přestávce a zakoupení upomínkových předmětů nás čekala druhá část exkurze – moderovaný program pod názvem „Dobrodružná cesta k planetám.“ Přistáli jsme na Měsíci, dozvěděli se spoustu zajímavých informací o Slunci, planetách, hvězdách a souhvězdích.
Cestou domů jsme si vyměňovali společné dojmy z této zajímavé akce. Těšíme se na další návštěvu Planetária. Třeba budeme příště zase o něco blíž nekonečnému tajemství Vesmíru. Fotogalerie.

Za 5. třídy Iveta Martincová

Velký svět techniky

Kategorie: Škola

11 Led 2019

V prosinci žáci 4. A a 5. B navštívili Velký svět techniky v Ostravě, kde pro ně byly připraveny zajímavé vzdělávací programy: Šifrování a Malý antropolog. V prvním z nich se žáci zábavnou formou naučili prolomit tajemství různých šifer, seznámili se s jejich historií i kódováním. V druhém programu se stali odborníky na lidskou kostru. Seznámili se se základními pojmy jako antropologie, anatomie apod. Sestavit z kostí celou kostru nebylo příliš jednoduché, avšak týmy tento úkol dobře zvládly. V 2. části exkurze děti navštívily Divadlo vědy a zhlédli 3D film Predátoři. Na závěr si všichni nenechali ujít ani většinu interaktivních expozic, které DOV nabízí. Fotogalerie.

Mgr. Alena Vráblová, Ing. Jana Křížová

 

Pro zvětsění na obrázek klikněte.

Nestlé pro zdraví dětí

Kategorie: Škola

21 Pro 2018

V úterý 4. 12. 2018 se na naší škole uskutečnil interaktivní výukový program z cyklu „Nestlé pro zdraví dětí“ na I. stupni a ve čtvrtek 6. 12. 2018 pak pokračoval na II. stupni. V jednotlivých třídách diskutovali naši žáci o těchto tématech: v 1. A „Hygiena potravin“, v 2. A a 2. B „Ovoce a zelenina“, v 3. A
a v 3. B „Pestrá strava“, v 8. A to byla „Vyvážená strava“, v 7. A  „Rizika nevhodného chování“, v 9. A „Energie“, ve 4. B „Pestrá strava“, v 6. A „Vyvážená strava“, v 7. B „Pitný režim“ a v 6. B „Hygiena potravin“. Tento projekt se skládal z digitálních aplikací pro dotykové tabule a barevných pracovních listů. A zda se to našim žákům líbilo, se dočtete v následujícím příspěvku.

Ve čtvrtek 6. prosince proběhla na naší škole přednáška o energii. Nejednalo se zde o fyzikální energii, nýbrž o energii, která nám dodává pohon během celého dne. Přesnou definicí pro tuto energii je strava. Této zajímavé přednášky se zúčastnili žáci 2. stupně a dozvěděli se na ní spoustu poutavých informací, které doposud vědět nemuseli, ale také mohli. Například jsme zjistili, jak často bychom měli jíst, co je pro nás asi nejzdravější k jídlu a tak dále. Byla to opravdu velice zajímavá a poučná přednáška. Fotogalerie.

Oliver Kysilko, Michaela Randusová  9. A

 

Ve středu 19. 12. 2018 v 17:00 hodin vystoupil sbor žáků naší školy pod taktovkou paní učitelky Madziové, za doprovodu paní učitelky Prašivkové, flétny paní učitelky Benčákové a houslí Lindy Benčákové na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Zaznělo pestré pásmo vánočních básní a koled v podání žáků
a sólistů ZŠ Jubilejní, které vykouzlilo úsměvy na tvářích posluchačů. Na okamžik jsme se mohli ponořit do vánoční atmosféry. Že se vánoční vystoupení všem líbilo, o tom není pochyb. Ostatně to dokazuje hlasitý potlesk, kterým nás odměnilo přítomné publikum. Děkujeme všem žákům, kteří si pro nás vánoční vystoupení připravili. Velký dík patří také paní učitelce Halaštové a paní učitelce Imider, které se také podílely na přípravách. Děkujeme rodičům a všem divákům, kteří si v předvánočním shonu našli chvilku času a přišli si nás poslechnout. Fotogalerie.

Mgr. Martina Imider, PhD.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56