Zápis s piráty z Karibiku

Kategorie: Škola

7 Dub 2019

O tom, že je k zápisu do první třídy potřeba odvahy, není pochyb. Přesto, že úkoly pro nastávající školáky nejsou obtížné, představují první krok k přechodu z mateřské školy do základní. Předškoláci, kteří přišli na zápis na naši školu, museli být odvážní dvojnásob. Čekala je totiž po splnění formálních úkolů pirátská cesta. Děti se společně s piráty z Karibiku vydaly na plavbu Černou perlou, na které musely ukázat svoji zručnost a odhodlání stát se opravdovým pirátem.  Navštívily podpalubní kuchyni, předvedly obratnost a rychlost, musely si umět poradit se skládáním námořního trička, zatloukáním hřebíku či zametáním paluby. Odměnou jim byl zlaťák z tajemné truhly pirátského pokladu. Fotogalerie.

Milí budoucí prvňáčci, těšíme se na vás!

Zároveň připomínáme, že se s námi opět můžete setkat již v následujících dnech –
9. 4., 11. 4. a 16. 4. vždy od 16:00 na lekcích Předškoláčku. Přijďte mezi nás!

M. Borošová, A. Vráblová

 

Nabídka práce

Kategorie: Škola

6 Dub 2019

ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3 přijme asistenta/asistentku pedagoga
pro pracoviště Dlouhá 56 na 0,63 úvazku. Nástup 1. 5. 2019. Požadavky:
SŠ vzdělání + odborná kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.

Nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
na e-mail: bartonova@dlouha56.cz, bližší informace na tel.č. 556 705 566 nebo 723 178 413.

Řemeslo má zlaté dno

Kategorie: Škola

4 Dub 2019

Zatímco pro žáky 9. tříd je v těchto dnech v plném proudu přijímací řízení na střední školy, osmáci se pozvolna rozhodují, co by chtěli ve svém budoucím životě dělat a na jaké obory v příštím roce pošlou své přihlášky.
Jednou z akcí, která by jim mohla jejich rozhodování usnadnit, je tradiční přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“, jejímž hlavním pořadatelem je Úřad práce ČR. Letošní (již 13. ročník) proběhl opět v Kopřivnici.
A právě ve středu 3. dubna 2019 se do města tatrovek a dobré házené vypravili osmáci  naší  školy. Kluci a holky  se nejdříve při komentované prohlídce seznámili s obory SŠ technické a zemědělské Nový Jičín a „domácí“ VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Letos se nově představila i VŠ báňská z Ostravy. Po této úvodní části dostali  možnost prokázat zručnost a logické myšlení nejen na jednotlivých stanovištích výše zmiňovaných  škol, ale také u stánků některých strojírenských
a stavebních podniků Novojičínska.
Věřím, že i tato přehlídka pomůže mnoha zúčastněným v hledání té nejoptimálnější studijní a profesní orientace. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Den učitelů v kravatě

Kategorie: Škola

29 Bře 2019

Den 28. březen jsme prožili na naší škole výjimečně. Proč?

Tento den si připomínáme Den učitelů. Žáci ze 7., 8., a 9. třídy si vyzkoušeli jednu vyučovací hodinu odučit na I. stupni. Připravili si zajímavý program. Po dnešku už ví, jak je náročné zaujmout a udržet pozornost mladších žáků.

Zároveň na základě výzvy Žákovské samosprávy měly přijít děti s kravatou nebo motýlkem. Zapojily se všechny třídy. O jedné přestávce se sešlo ke společnému fotografování neuvěřitelných 258 žáků. Jak nám to sluší, můžete zhlédnout ve fotogalerii.

Den se vydařil. A jaké nápady budeme mít příště? Uvidíme.

M. Molinová, ŠMP

Pohádky naruby

Kategorie: Škola

24 Bře 2019

Ve středu 20. 3. 2019 se v odpoledních hodinách učebna výtvarné výchovy proměnila v divadelní jeviště i hlediště zároveň.

Šesťáci se stali pohádkovými postavami ze čtyř tak trochu popletených pohádek. Na scéně se objevili čerti, Káča, princezna, slepice, studánková víla, spousta mluvících zvířátek a další zajímavé bytosti. Děvčata a chlapci vše s radostí nacvičili pro prcky, kteří se chystají do školy. Druhý den představení zopakovali prvňáčkům a druháčkům, kteří už v lavicích sedí. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová a Mgr. Daniela Halaštová

Zápis 2019

Kategorie: Škola

24 Bře 2019

Vážení rodiče, milé děti,

zveme vás k zápisu
do 1. tříd
, a to ve čtvrtek
4. dubna od 14 do 18 hodin
.

V prvním patře se vám budou ve čtyřech třídách věnovat zkušené učitelky prvního stupně naší školy. Proběhne zde nezbytné vyplňování dokumentů (tento proces můžete urychlit jejich předvyplněním a vytištěním, ke stažení zde na stránkách, sekce Dokumenty – Zápisní list 2019). Adresy
pro případné otázky: grof@zsjubilejni.cz, borosova@zsjubilejni.cz.

Nezapomeňte s sebou přinést

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte
 • budete-li žádat o odklad školní docházky i potvrzení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny
 • plnou moc, pokud s dítětem nemůže přijít zákonný zástupce (tiskopis ke stažení zde na stránkách, sekce Dokumenty – Plná moc)

Po ukončení oficiální části zápisu na vás budou ve druhém patře čekat piráti
z Karibiku :-) . Odvážné děti s nimi mohou plnit zábavné úkoly, na jejichž konci je poklad a náležitá odměna.

Po celou dobu konání zápisu jste srdečně zváni i do prostor školní družiny.

Těšíme se na vás.

kolektiv učitelů ZŠ Jubilejní

 

Před zápisem do první třídy

Kategorie: Škola

24 Bře 2019

Zahájení školní docházky je velmi důležitou a mimořádnou událostí v životě dítěte. V souvislosti s ní se setkáváme s pojmy školní zralost a školní připravenost. Jedná se o předpoklady rozumové, citově-sociální, pracovní a tělesné. Co by tedy mělo umět a zvládat dítě, které chystáme na přechod z mateřské školy do základní?

Rozumové předpoklady

 • odlišit od sebe různé tvary (čtverec, kruh, trojúhelník), pojmenovat je, znát alespoň některá písmenka a číslice
 • chápat jednoduché pojmy související s časem
 • třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu
 • znát barvy i doplňkové, umět zpaměti krátké básničky a písničky, popřípadě vyprávět vtipy či hádanky
 • správně vyslovovat všechny hlásky, toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř

Citově-sociální předpoklady

 • schopnost odpoutat se z emocionální vazby na matku či jiného člena rodiny
 • při případném nezdaru zvládat situace bez výbuchů vzteku či nadměrného pláče
 • schopnost začlenit se do skupiny vrstevníků, respektovat učitele jako autoritu, znát základní pravidla slušného chování

Pracovní předpoklady

 • umět se koncentrovat na daný úkol
 • předpokládá se určitá míra samostatnosti

Tělesné předpoklady

 • přiměřený růst, výška a váha, dítě by mělo bez problémů unést školní tašku
 • přiměřenost rozvoje hrubé a jemné motoriky (správné držení tužky, leváky není nutné nic speciálního učit, jen dbát na správné držení tužky

PaedDr. Miroslava Borošová

 

 

Přírodohraní

Kategorie: Škola

22 Bře 2019

Dne 21. 3. 2019 Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín uskutečnila setkání středoškoláků a žáků sedmých tříd základních škol v rámci projektového dne PŘÍRODOHRANÍ.
Formou nesoutěžního workshopu, žáci v průběhu dne navštívili několik stanovišť, na kterých se dozvěděli zajímavosti z oblasti přírodních věd. Prováděli fyzikální
i chemické pokusy, dozvěděli se zajímavosti o lidském těle, poznávali minerály, pracovali s GPS.  Na závěr zpracovali vlastní jednoduchou prezentaci na zadané téma a přednesli ji v rámci minikonference.  Odcházeli spokojeni a obohaceni
o nové poznatky. Fotogalerie.

Mgr. Milada Molinová

 

Projektový den na SŠZT

Kategorie: Škola

21 Bře 2019

Ve středu 20. 12. se zúčastnili žáci VIII. A Projektového dne na SŠZT v rámci projektu OKAP. V učebně fyziky si prakticky vyzkoušeli pomocí modelu zážeh
v benzínovém motoru a hoření v naftovém motoru. V druhé části programu prošli žáci díly s ukázkou demontáže kola z auta a přezutí pneu, prohlédli si učebny, kde mají studenti SŠZT praxi (práce především s kovy). Každý také využil možnosti řídit za přítomnosti řidiče traktor v areálu školy a měli tak poprvé možnost sami držet volant a šlapat na plynový pedál. Fotogalerie.

Mgr. Jan Šustek

 

Jaro už nám klepe na dveře, ale my si ještě připomínáme zimní lyžařský výcvikový kurz. Kurz se uskutečnil ve dnech 18. 2.- 22. 2. 2019 ve velkém skiareálu Kyčerka. Na svazích i v okolí bylo dostatek sněhu, nálada účastníků byla skvělá a proto jsme si těchto pět dní skutečně užili. Prohlídněte si fotogalerii a budoucí sedmáci příští rok Ahoj!

Mgr. Michal Částečka

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56