Moderněji v odborných učebnách

Regionální operační program

Na základě výzvy č. 2.1 – 30 regionálního operačního programu Moravskoslezsko jsme podali žádost o financování projektu zaměřeného na zlepšení materiálního vybavení škol. Projekt s názvem „Moderněji v odborných učebnách“ byl schválen v květnu 2015 pod reg. č. CZ.1.10/2.1.00/30.01654. Z investičních a neinvestičních prostředků (rozpočet je schválen ve výši 2 727 345,- Kč) budeme modernizovat učebnu a laboratoř chemie na pracovišti Jubilejní 3 a na pracovišti Dlouhá novou jazykovou učebnu.

Projekt byl ukončen k 31. 8. 2015 a učebny byly předány do užívání žákům a jejich učitelům.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56