Digitální dotyková zařízení ve výuce

V rámci OP VK realizujeme společně s firmou SCIO projekt pod názvem „Mentoring a individuální rozvoj pedagogických pracovníků ve využívání digitálních dotykových zařízení ve výuce“ (zkráceně ICT Kouč),
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0036. Předpokládané neinvestiční výdaje naší školy jako partnerské organizace jsou stanoveny do výše 513 300,- Kč. Z těchto prostředků byly zakoupeny tablety včetně sw vybavení a jsou zaplaceni ICT koordinátoři
na každém pracovišti školy. Projekt byl zahájen v říjnu 2014 a byl ukončen
31. 8. 2015.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56