Dlouhá 56

Informace pro rodiče a žáky pracoviště Dlouhá 56.

Kontakty

Mgr. Sylva Bartoňová

zástupce ředitele pro pracoviště Dlouhá 56

tel: 556 705 566

email: bartonova@dlouha56.cz

 

Mgr. Zuzana Jandlová

zástupce vedoucí pracoviště Dlouhá 56

tel.: 553 038 085

email: jandlova@dlouha56.cz

 

Mgr. Vladan Videnka

výchovný poradce

tel.: 556 704 432

email: videnka@dlouha56.cz

 

Jiřina Hlaváčová

vedoucí školní družiny

tel.: 556 709 861

email: druzina@dlouha56.cz

 

Jana Gablerová

vedoucí školní jídelny

tel.: 556 709 060

email: skjidelna@dlouha56.cz

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56