Archív pro kategorii: ‘Školní družina

První červnový den se každoročně nese ve znamení Dne dětí. Ten letošní paní vychovatelky připravily pro všechny děti, které se chtěly stát Robinsony. Ty, které se našeho programu účastnily, by se jimi mohly klidně  stát neboť si hravě poradily s plněním úkolů. Našly klíč od truhly, zdolaly skálu, ulovily si potravu. A nakonec…jako každý rok [...]

Na počátku měsíce jsme prověřili svou paměť v Kimově hře. Úkolem bylo zapamatovat si ve dvou minutách 12 obrázků, které byly rozmístěny v tělocvičně. Poté podle věku byl určen limit, kdy měly děti napsat nebo nakreslit tyto obrázky na papír. Snaha a úsilí dětí napsat všech 12 byla veliká. Podařilo se to ovšem jen pár dětem. Patricii [...]

Těmito čtyřmi slovy by se daly popsat dubnové zážitky dětí ze školní družiny. Přivítali jsme mezi námi druhým rokem divadlo Koloběžka, které se svými dvěma herečkami a maňásky dokáže nadchnout nejen dětského diváka. Tentokrát jsme viděli příběh „O porouchaném robotovi “. Fotogalerie. Chlapce jsme letos opět potěšili organizací florbalového turnaje. Tento rok se v něm utkalo [...]

Letošní jaro dělá trochu drahoty, a tak si musíme na teplé dny chviličku počkat. Chladné dny nás přesto neodradily vydat se na místo, kam v současné době již mnoho dětí nechodí. Do Městské knihovny v Novém Jičíně. Pro některé děti byla tato návštěva první. A to byl náš cíl. Znovu objevit poslání knihovny a získat vztah ke [...]

Zuby, zoubky, zoubečky – to bylo téma pondělního odpoledne. Naučit se anatomii zubu, základní prevenci zubního kazu nebo kolika a jakými zuby je tvořen chrup člověka. Vytvořili jsme i mega zuby, do kterých jsme vkládali zdravé a nežádoucí potraviny. Fotogalerie. Jóga není pro nás neznámá. V úterý jsme si svá těla a jejich svaly protahovali na gymnastických míčích [...]

Ve čtvrtek 15. 2. 2018 přijal naše pozvání pan Pavel Kubeša, který vládne uměním bubnovat na vše, co se v našem širém světě najde. Zavedl nás tedy do svého světa bubnů a proletěl s dětmi všechny země, kde rytmus sehrál ve vývoji hudby významnou roli. Navštívili jsme například Kubu, Ameriku, Austrálii… a co navíc – děti si [...]

Plesová a karnevalová sezóna je tady. Ve středu 24. 1. 2018 si ji užily i děti ze školní družiny. Vyzdobili jsme si tělocvičnu, nachystali masky, naladili se do správné maškarní formy a mohlo se začít rejdit. Letos se o program postaral osvědčený Hopsalín. A tak bylo nad míru jasné, že program bude pestrý, plný tance, [...]

Asi už každý z nás slyšel o skautech a Ti, kteří o nich slyšeli poprvé, se dozvěděli o to více. Na povídání nás pozvali zástupci novojičínského skautského oddílu pan Lukeš a naše dvě žákyně Veronika Smutná a Veronika Fischerová. Děti si mohly poslechnout zajímavé povídání o tom, co se vlastně ve skautu mohou naučit, jaké zážitky [...]

Děti ve školní družině si ho mohly užít hned dvakrát. Poprvé se vydaly v úterý 5. 12. na novojičínské náměstí, kde pro ně připravil program SVČ Fokus. Dětem se dostalo krásného přivítání z úst Mikuláše, pozval je i na radnici. Zde se nacházelo čertí peklo se spoustou úkolů. Na Staré poště si mohly ve společnosti andělů vyzdobit [...]

Název by mohl napovědět, že budou soutěžit chlapci proti dívkám. Ale není tomu tak. Právě naopak. Za každé kuželky soutěží pouze jedna dívka a jeden chlapec. Co je však naopak, to jsou úkoly, které plní. Dívky plní chlapecké a chlapci dívčí. Takže slečny zkusily například zatlouct hřebík, střílet na branku, šroubovaly matičku. Chlapci se zase [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56