Archív pro kategorii: ‘Školní družina

Dobré, české

Kategorie: Školní družina

8 Kvě 2019

Ani v dubnu jsme naše zájmové vzdělávání nenechali zahálet. Snažili jsme se dozvědět něco více o druhém sousedním kraji, a to Olomouckém. Zajímavostí k povšimnutí je v něm víc než dosti. My jsme si z něj vybrali ty nejvíce lákavé a zajímavé. Ochutnali jsme Olomoucké tvarůžky, snažili se pokořit Praděd (výstup jsme aplikovali na naši horolezeckou stěnu), ochutnali lázeňské [...]

V projektu Máme rádi Česko jsme navštívili Zlínský kraj. A protože se v družině učebnice nechávají v aktovce, našli jsme jinou formu než učení. V tělocvičně se zapojily všechny přítomné děti do pohybových soutěží v družstvech. Nejprve propluly Baťův kanál (překážková dráha), pak hledali ztracená zvířata a jejich potravu v ZOO (pexeso) a nakonec vyluštily tajenku (písmenková obíhačka) jejíž text zněl: [...]

Únor bílý……známá česká pranostika se letošní únorový měsíc naplnila jen částečně. Bohužel sněhových hrátek si dnešní děti mnoho neužijí. A snad právě proto když se začne z nebe snášet sníh, děti se radují..no jako děti a hned se musí vyrazit ven. Ještě že je naše zahrada tak prostorná. Dá se na ní vyšlapat předlouhé bludiště a [...]

I v zimních měsících se najde spousty námětů k zajímavým zájmovým i rekreačním činnostem. Období plesů, maškarních karnevalů, zimních sportů. Od každého trochu jsme i my zařadili do našich odpoledních programů. Přiblížili jsme si tanec, taneční styly, chlapci v mnohém vyzkoušeli své první „smím prosit?“. Pro děti ještě polka či valčík nejsou tím vhodným tanečním stylem, ale kloboukový, [...]

Oslavu dětmi tolik oblíbeného obyčeje ve školní družině nikdy nevynecháme. Nebylo tomu tak ani letos. Tentokrát jsme se vypravili na náměstí, kde program SVČ Fokus sliboval parádní čertovsko – andělsko – mikulášskou zábavu. Program byl opravdu bohatý. Zdobily se perníčky, povídalo o tradicích, malovalo s anděly, zpívaly koledy. S čerty se pak plnila spousta úkolů. Pochutnali jsme [...]

Světový den pošty se koná každý rok 9. října jako připomínka vzniku světové poštovní unie. Říjen byl poprvé uveden jako Světový den pošty v roce 1969. Letos jsme si jej připomněli v rámci projektu Máme rádi Česko. Děti se seznámily s posláním České pošty. Aktivitám jsme se věnovali celý týden, neboť se naskytlo mnoho zábavných [...]

Stoleté výročí naší republiky je jistě pro nejednu školu, natož školní družinu, velmi aktuálním a vděčným tématem. Ani my v naší družině jsme jím nepohrdli a pod názvem Máme rádi Česko se pustili do různých aktivit, kterými chceme našim dětem co nejvíce přiblížit naši vlast. Téma je natolik široké, že máme na celý školní rok [...]

S novým školním rokem jsme se přivítali i ve školní družině. Jsme rádi, že o naši školní družinu je velký zájem a že naše oddělení jsou plně obsazena. Všechny paní vychovatelky se těší na mnoho zajímavých odpolední, naplněných různorodou činností s vašimi dětmi. První společnou akcí je každoročně pasování prvňáčků. Starší kamarádi, kteří již družinu [...]

První červnový den se každoročně nese ve znamení Dne dětí. Ten letošní paní vychovatelky připravily pro všechny děti, které se chtěly stát Robinsony. Ty, které se našeho programu účastnily, by se jimi mohly klidně  stát neboť si hravě poradily s plněním úkolů. Našly klíč od truhly, zdolaly skálu, ulovily si potravu. A nakonec…jako každý rok [...]

Na počátku měsíce jsme prověřili svou paměť v Kimově hře. Úkolem bylo zapamatovat si ve dvou minutách 12 obrázků, které byly rozmístěny v tělocvičně. Poté podle věku byl určen limit, kdy měly děti napsat nebo nakreslit tyto obrázky na papír. Snaha a úsilí dětí napsat všech 12 byla veliká. Podařilo se to ovšem jen pár dětem. Patricii [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56