Archív pro kategorii: ‘Školní družina

V letošním školním roce program dětí navštěvujících školní družinu provázel projekt Máme rádi Česko. Koncem měsíce května jsme vstoupili do jeho poslední části. Její téma byla Lípa – český národní strom. Téma to vděčné pro různé aktivity. Nejdříve jsme si o lípě pověděli spousty zajímavostí, například i to, proč je naším národním stromem. Získané znalosti děti [...]

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 7. 2019 bude zvýšena cena obědů! V případě limitovaného inkasa žádáme rodiče žáků, aby si tento limit na účtu nejpozději do 20. 8. 2019 zkontrlovali a případně navýšili (na 23 dnů x cena oběda). Nové ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 22 Kč Žáci 11 – 14 let 25 [...]

Dobré, české

Kategorie: Školní družina

8 Kvě 2019

Ani v dubnu jsme naše zájmové vzdělávání nenechali zahálet. Snažili jsme se dozvědět něco více o druhém sousedním kraji, a to Olomouckém. Zajímavostí k povšimnutí je v něm víc než dosti. My jsme si z něj vybrali ty nejvíce lákavé a zajímavé. Ochutnali jsme Olomoucké tvarůžky, snažili se pokořit Praděd (výstup jsme aplikovali na naši horolezeckou stěnu), ochutnali lázeňské [...]

V projektu Máme rádi Česko jsme navštívili Zlínský kraj. A protože se v družině učebnice nechávají v aktovce, našli jsme jinou formu než učení. V tělocvičně se zapojily všechny přítomné děti do pohybových soutěží v družstvech. Nejprve propluly Baťův kanál (překážková dráha), pak hledali ztracená zvířata a jejich potravu v ZOO (pexeso) a nakonec vyluštily tajenku (písmenková obíhačka) jejíž text zněl: [...]

Únor bílý……známá česká pranostika se letošní únorový měsíc naplnila jen částečně. Bohužel sněhových hrátek si dnešní děti mnoho neužijí. A snad právě proto když se začne z nebe snášet sníh, děti se radují..no jako děti a hned se musí vyrazit ven. Ještě že je naše zahrada tak prostorná. Dá se na ní vyšlapat předlouhé bludiště a [...]

I v zimních měsících se najde spousty námětů k zajímavým zájmovým i rekreačním činnostem. Období plesů, maškarních karnevalů, zimních sportů. Od každého trochu jsme i my zařadili do našich odpoledních programů. Přiblížili jsme si tanec, taneční styly, chlapci v mnohém vyzkoušeli své první „smím prosit?“. Pro děti ještě polka či valčík nejsou tím vhodným tanečním stylem, ale kloboukový, [...]

Oslavu dětmi tolik oblíbeného obyčeje ve školní družině nikdy nevynecháme. Nebylo tomu tak ani letos. Tentokrát jsme se vypravili na náměstí, kde program SVČ Fokus sliboval parádní čertovsko – andělsko – mikulášskou zábavu. Program byl opravdu bohatý. Zdobily se perníčky, povídalo o tradicích, malovalo s anděly, zpívaly koledy. S čerty se pak plnila spousta úkolů. Pochutnali jsme [...]

Světový den pošty se koná každý rok 9. října jako připomínka vzniku světové poštovní unie. Říjen byl poprvé uveden jako Světový den pošty v roce 1969. Letos jsme si jej připomněli v rámci projektu Máme rádi Česko. Děti se seznámily s posláním České pošty. Aktivitám jsme se věnovali celý týden, neboť se naskytlo mnoho zábavných [...]

Stoleté výročí naší republiky je jistě pro nejednu školu, natož školní družinu, velmi aktuálním a vděčným tématem. Ani my v naší družině jsme jím nepohrdli a pod názvem Máme rádi Česko se pustili do různých aktivit, kterými chceme našim dětem co nejvíce přiblížit naši vlast. Téma je natolik široké, že máme na celý školní rok [...]

S novým školním rokem jsme se přivítali i ve školní družině. Jsme rádi, že o naši školní družinu je velký zájem a že naše oddělení jsou plně obsazena. Všechny paní vychovatelky se těší na mnoho zajímavých odpolední, naplněných různorodou činností s vašimi dětmi. První společnou akcí je každoročně pasování prvňáčků. Starší kamarádi, kteří již družinu [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56