Archív pro kategorii: ‘Škola

I když cvičíme v nových tělocvičnách již od prosince loňského roku, uspořádali jsme pro všechny školáky jejich oficiální otevření až ve čtvrtek 17. ledna. Zástupci Města Nového Jičína přestřihli slavnostní pásku a zápolení mezi dětmi v jednotlivých třídách, v ročnících navzájem, mohlo začít, v některých disciplínách i s žáky z odloučeného pracoviště na Dlouhé 56. [...]

Jak řešit výchovné problémy

Kategorie: Škola

17 Led 2019

Celkem dvakrát se mohli zájemci z řad rodičů nejmladších školáků zúčastnit odpoledních besed s PhDr. Letým – odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny. Dověděli se, jak reagovat na problémové chování dětí, kdy a jak použít odměny a tresty, jak se nejlépe vyhnout vyhroceným situacím. Rodiče měli možnost diskutovat nad konkrétními situacemi v rodinách, seznámili se s literaturou, [...]

Exkurze do Planetária v Ostravě

Kategorie: Škola

14 Led 2019

Dne 10. ledna 2019 se zúčastnili žáci 5. tříd naší školy exkurze do Planetária v rámci učiva přírodovědy. Dostalo se nám tak spousty nových znalostí souvisejících s Vesmírem.Zaujalo nás nejen bludiště, které jsme si mohli projít společně s průvodcem, ale i prozkoumání kusů meteoritů. Spatřili jsme přístroje přibližující Vesmír. Prohlédli jsme si obrazy vědců, kteří se podíleli na [...]

Velký svět techniky

Kategorie: Škola

11 Led 2019

V prosinci žáci 4. A a 5. B navštívili Velký svět techniky v Ostravě, kde pro ně byly připraveny zajímavé vzdělávací programy: Šifrování a Malý antropolog. V prvním z nich se žáci zábavnou formou naučili prolomit tajemství různých šifer, seznámili se s jejich historií i kódováním. V druhém programu se stali odborníky na lidskou kostru. Seznámili se se základními pojmy jako [...]

  Pro zvětsění na obrázek klikněte.

Nestlé pro zdraví dětí

Kategorie: Škola

21 Pro 2018

V úterý 4. 12. 2018 se na naší škole uskutečnil interaktivní výukový program z cyklu „Nestlé pro zdraví dětí“ na I. stupni a ve čtvrtek 6. 12. 2018 pak pokračoval na II. stupni. V jednotlivých třídách diskutovali naši žáci o těchto tématech: v 1. A „Hygiena potravin“, v 2. A a 2. B „Ovoce a zelenina“, v 3. A a v 3. [...]

Ve středu 19. 12. 2018 v 17:00 hodin vystoupil sbor žáků naší školy pod taktovkou paní učitelky Madziové, za doprovodu paní učitelky Prašivkové, flétny paní učitelky Benčákové a houslí Lindy Benčákové na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Zaznělo pestré pásmo vánočních básní a koled v podání žáků a sólistů ZŠ Jubilejní, které vykouzlilo úsměvy na tvářích posluchačů. Na [...]

Veselé Vánoce!

Kategorie: Škola

20 Pro 2018

Milí rodiče, milé děti, vážení přátelé školy, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a nový rok 2019 ať je šťastný a úspěšný. Opět se na Vás těšíme ve čtvrtek 3. ledna. Kolektiv zaměstnanců školy

Ve čtvrtek 13. prosince se prostory naší školy rozzářily nejen světly, ale také očima těch, kteří navštívili náš tradiční vánoční jarmark. Sváteční atmosféru navodily tóny vánočních písní a koled v podání našich žáků. Děti nabízely k prodeji výrobky s vánoční tematikou, které vytvořily s pomocí svých učitelů, rodičů nebo v družině. Školní budovou se šířila vůně vánočního cukroví a [...]

Projektový den na střední

Kategorie: Škola

19 Pro 2018

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín V rámci projektu OKAP (projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání Moravskoslezského kraje) se naši žáci v prosinci účastnili projektového dne na Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín. Žáci navštívili odborné učebny, laboratoře a dílny na střední škole. Vyzkoušeli si fyzikální pokusy a dozvěděli se, které obory mohou na [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56