Archív pro kategorii: ‘Škola

Budoucí školáci

Kategorie: Škola

16 Dub 2018

Naše škola se v září rozroste o dalších několik desítek nových školáků, kteří úspěšně prošli zápisem do prvních tříd. Jak jim to půjde, si mohou nanečisto vyzkoušet v přípravném programu Předškoláček, jehož první setkání proběhlo ve čtvrtek 12. dubna. V odkazech se můžete podívat na zachycené momenty z obou akcí. Mgr. Miroslava Borošová

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění [...]

V úterý 17. 4. 2018 se konají od 16:00 třídní schůzky a poté konzultační hodiny do 18:00 hod. Od 17:00 proběhne Rada rodičů se zástupci jednotlivých tříd. Mgr. Jan Šustek

Dopravní výchova na základních školách má své nezastupitelné místo. Nejohroženější skupinou účastníků provozu jsou právě děti. Provoz na silnicích, ulicích je čím dál hustší a tedy nebezpečnější. Děti často potkáváme na koloběžkách, kolečkových bruslích, skateboardech,… Naše škola využila nabídky Městské policie Nový Jičín uspořádat besedu u žáků 1. tříd na téma“ Chodec-cyklista a nebezpečí na silnici, [...]

Protidrogový vlak

Kategorie: Škola

11 Dub 2018

V pondělí 9. 4. 2018 se žáci naší školy v rámci protidrogové prevence zúčastnili programu REVOLUTION TRAIN, který pro ně  zabezpečilo město Nový Jičín. Protidrogový vlak, je unikátním projektem protidrogové prevence založeným na smyslovém prožitku. Během prohlídky vlaku se žáci stali účastníky příběhu skupiny mladých lidí, kteří se na vlastní kůži seznamují s drogami – počínaje cigaretami a tvrdými [...]

Předškoláček

Kategorie: Škola

9 Dub 2018

Vážení rodiče, také v tomto školním roce nabízíme pro budoucí žáky naší školy program s názvem Předškoláček. Program je zaměřený na rozvoj grafomotoriky, myšlení, řeči, zrakového a sluchového vnímání a nácvik soustředění. Na těchto setkáních se školou zavítají děti do tajů jazykové výchovy, matematiky, ale nebude zde chybět ani hudební či výtvarná výchova. Děti se [...]

Přírodohraní

Kategorie: Škola

6 Dub 2018

Dne 5. dubna se vybraní žáci sedmé třídy zúčastnili projektového dne, který organizovala Střední škola technická a zemědělská v Novém Jičíně. Středoškoláci připravili pro žáky sedmých tříd základních škol úkoly z předmětů přírodopis, chemie, fyzika, geologie a informatika. Žáci plnili praktické úkoly od poznávání přírodnin až po anatomii člověka, ověření chemických reakcí probíhajících kolem nás, práci [...]

V Beskydském divadle

Kategorie: Škola

28 Bře 2018

Ve čtvrtek 22.3.2018 jsme navštívili s žáky prvních a druhých tříd divadelní představení Příhody včelích medvídků. Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci, kteří prožívají svá dobrodružství na rozkvetlé louce. Děti s nimi prožily nástrahy hladového pavouka i dopadení zloděje Pučmelouda. Herci hravou formou zapojili do pohádky celé hlediště malých diváků, kteří s nimi s velkou [...]

Velikonoce na Valašsku

Kategorie: Škola

28 Bře 2018

Dne 26. března navštívili žáci třídy 4. A a 4. B Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Když jsme se ráno sešli u autobusu, počasí nepřipomínalo svátky jara. K našemu překvapení panovala ve Valašském muzeu příjemná velikonoční nálada. Přenesli jsme se do historie a mohli jsme na vlastní oči vidět, jak naši předkové Velikonoce slavili a ctili. I [...]

Učitelé v lavicích

Kategorie: Škola

28 Bře 2018

Ten nápad – dát učitelům prvního stupně nevšední dárek – se zrodil na žákovské samosprávě. Žáci devátých a osmých tříd se ujali na jednu vyučovací hodinu běžné kantorské dopolední činnosti – učení. Předstoupili před své mladší spolužáky v prvních až pátých třídách a po pečlivé několikadenní přípravě si zkusili práci před katedrou. Český jazyk, matematika, prvouka, [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.