Konec je nový začátek …

KATEGORIE: Škola

28 Čer 2019

To bylo motto pozvánky deváťáků na závěrečné rozloučení se školní docházkou, které se konalo ve SVČ Fokus Nový Jičín dne 25.6. 2019 pro rodiče, učitele a další pozvané.

Vše proběhlo ve velmi slavnostní atmosféře, také se na to holky a kluci slavnostně naparádili! Pozdravit je přišla i bývalá třídní učitelka z 6. až 8. třídy. Nechyběli samozřejmě  téměř všichni vyučující. Bylo to velmi pěkné a dojemné. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá, třídní učitelka

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56