Poslední letošní zprávička ze školní družiny

KATEGORIE: Školní družina

26 Čer 2019

V letošním školním roce program dětí navštěvujících školní družinu provázel projekt Máme rádi Česko. Koncem měsíce května jsme vstoupili do jeho poslední části. Její téma byla Lípa – český národní strom. Téma to vděčné pro různé aktivity. Nejdříve jsme si o lípě pověděli spousty zajímavostí, například i to, proč je naším národním stromem. Získané znalosti děti využily ve hře šipkovaná. Posledním úkolem hry bylo poznat lípu mezi jinými stromy. Sladká tečka nakonec v podobě chleba s lipovým medem a lipovým čajem ukončila tento programově bohatý projekt. Fotogalerie.

První červnové dny jsou každoročně věnovány svátku dětí. Letos jsme jejich oslavu svěřili do rukou SVČ Fokus. Program byl svým obsahem velmi pestrý a děti si ho užily. V závěru oslavy si děti pochutnaly na zmrzlinovém kornoutu, který byl dárkem od paní vychovatelek. Fotogalerie.

Aktivity posledního měsíce tohoto školního roku byly velmi rozličné.

Navštívilo nás divadlo Koloběžka a zahrálo nám pohádku ZOO. Fotogalerie.

Naši družinu si přišli prohlédnout budoucí prvňáčci. Paní vychovatelky pro ně nachystaly zábavné pohybové hry. Fotogalerie.

Na novojičínském náměstí jsme se účastnili Dne bez úrazu a upevnili si tak znalosti nejen o záchraně života. Fotogalerie.

Z oblasti sportu se děti poprvé seznámily s discgolfem. Od členů novojičínského klubu Moravian Gators, jejíž členy je i několik našich bývalých žáků, se dozvěděly něco více o pravidlech a způsobu hry. Reprezentanti klubu připravili program, ve kterém se děti učily správně házet discgolfovým talířem, vyzkoušely si hod na koš a zahrály si soutěž o malý disc talíř v hodu do dálky. Fotogalerie.

Máme za sebou další školní rok. Doufáme, že cíl školní družiny a to smysluplné naplnění volného času dětí jsme bezezbytku naplnily. Přejeme rodičům i dětem co nejvíce společně strávených prázdninových dní a těšíme se na další školní rok, ve kterém se opět vynasnažíme o bohatý program pro všechny děti.

Kolektiv vychovatelek

Dana Kučerová, Eva Horáková, Jana Chovancová, Natálie Míčková

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56