Prodej obědů na září

KATEGORIE: Školní jídlena

12 Čer 2019

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
23. 8. 2019 pátek 8:00 – 13:00 hod.
26. 8. 2019 pondělí 8:00 – 13:00 hod.
27. 8. 2019 úterý 8:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 2 x 22,- = 462- Kč
Žáci 11 – 14 let 21 x 25,- = 525,- Kč
Žáci 15 a více let 21 x 29,- = 609,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 21 x 67,- = 1 407,- Kč

Noví strávníci  a žáci 1. třídy zaplatí hotově stravné na září a čip v ceně 120,- Kč.
Strávníkům, kteří účtem platili v minulém šk.roce  bude  záloha stržena  z účtu
na konci srpna, a budou jim automaticky přihlášeny obědy od  pondělí  2. 9. 2019.

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56