Informace ŠJ Jubilejní 3, Nový Jičín

KATEGORIE: Školní družina

12 Čer 2019

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 7. 2019 bude zvýšena cena obědů!
V případě limitovaného inkasa žádáme rodiče žáků, aby si tento limit na účtu nejpozději do 20. 8. 2019 zkontrlovali a případně navýšili (na 23 dnů x cena oběda).
Nové ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 22 Kč
Žáci 11 – 14 let 25 Kč
Žáci 15 a více let 29 Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 67 Kč.

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56