Naše „vylodění“ ve střižně rádia Čas Rock

KATEGORIE: Škola

10 Čer 2019

Dne 6. Června, kdy se každoročně připomíná válečná operace OVERLORD (vylodění v Normandii) jsme my prožili také jeden z vrcholů naší půlroční práce.
V rámci projektu Post Bellum “Příběhy našich sousedů” jsme navštívili rádio Čas Rock v Ostravě, kde jsme namluvili a šikovný pan Gavelčík sestříhal scénář nahrávky, kterou později do projektu použijeme. Ve vlaku jsme si ještě repliky zopakovali a nahlas jsme si je vyzkoušeli před tím, než nás do studia pustili. Poté jsme už seděli před mikrofonem ve střižně a snažili se co nejlépe dané vstupy namluvit. Před odchodem jsme si ještě udělali společnou fotografii ve studiu, odkud se vysílá, abychom měli vzpomínku na toto odpoledne plné zážitků. Fotogalerie.

Michaela Randusová, IX. A

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56