Knížka pro prvňáčka

KATEGORIE: Škola

10 Čer 2019

Prvňáčci naší školy byli přihlášeni do projektu Už jsem čtenář, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Na podzim, při první návštěvě Městské knihovny v Novém Jičíně, se děti seznámily s jejími prostory, žasly nad množstvím knížek a poslouchaly paní knihovnici, jak jim předčítá zajímavé texty nebo veselé básničky. Nyní, na začátku června, se však role obrátily. Nejmenší školáci ukázali svůj pokrok – to oni již četli paní Radce Grofové, která je oběma návštěvami doprovázela. V další části návštěvy společně hledali poklad, povídali si o knížkách, sami se do nich začetli. Pak již nezbývalo, než složit čtenářský slib a poděkovat za darovanou knížku. V rámci projektu pak všechny děti dostaly ještě jeden dárek – mohou využít registraci do knihovny zadarmo a nadále rozvíjet své čtenářství.

Po hodině soustředění a tichého pobytu příjemného prostředí knihovny se děti posilnily a vyřádily na dětském hřišti, které tvoří součást  knihovny. Fotogalerie.

PaedDr. Miroslava Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56