Soutěž „NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŠKOLA“

KATEGORIE: Škola

3 Čer 2019

Soutěž o nejlepší školu v oblasti environmentální výchovy

„NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŠKOLA“

Oblast životního prostředí patří mezi jednu z hlavních oblastí, na které se Město Nový Jičín zaměřuje, a to prostřednictvím realizace aktivit souvisejících
s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou v oblastech odpadů, kvality ovzduší, přírody a ochrany životního prostředí. Protože školy jsou ekologicky velice aktivní, a to jak v ekologické výchově, tak v praktických projektech, obrátili se na všechny školy, aby svou environmentální činnost zhodnotily.
Odborná komise zhodnotila práci všech škol a výsledky byly vyhlášeny v kině Květen dne 30. 5. 2019. Naše škola se umístila na krásném 2. místě. Děkuji všem pedagogickým pracovníkům i žákům, kteří se na tomto úspěchu podíleli.
V kině Květen byly vyhlášeny také výsledky sběru vysloužilých elektrospotřebičů. Na 3. místě se umístila třída 2. B, na 2. místě třída 3. A a 1. místo obsadila třída
4. A. Blahopřejeme. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56