Putování po Štramberku

KATEGORIE: Škola

3 Čer 2019

Nastal den, na který se děti z II. B moc těšily, totiž školní výlet. Po krátké cestě autobusem jsme dojeli do Štramberku, kde byl pro děti připravený pětihodinový program. Nejdříve jsme navštívili jeskyni Šipku, kde jsme se setkali s pravěkým člověkem Bertíkem. Následovala procházka na náměstí a svačinka. Poté jsme navštívili místní pekárnu, kde nám pan pekař povyprávěl pověst o štramberských uších, a pak nám ukazoval, jak se uši vyrábí. Dalším bodem našeho programu bylo muzeum Zdeňka Buriana, kde jsme si po poutavém vyprávění zasoutěžili o sladkou odměnu. Před polednem jsme si vyšlápli na Štramberskou Trúbu. Pak jsme se už těšili na oběd. V minizoo jsme se podívali na tropické ryby, exotické hady, ještěry a pavouky, veverky a malinké opičky. Na závěr výletu jsme si odpočinuli v solné jeskyni. Výlet jsme si užili a odnesli si z něj spoustu zážitků.

Mgr. Petra Jankotová

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56