Archív pro měsíc: Červen, 2019

Klíč od brány minulosti

Kategorie: Škola

14 Čer 2019

Dozvědět se spoustu zajímavosti o historii Nového Jičína netradičním způsobem se podařilo žákům sedmého ročníku. V úterý 11. 6. 2019 se vydali do Muzea Novojičínska, které má zajímavou nabídku edukačních programů pro školy.  Minulost města a jeho tajemství žáci poznávali prostřednictvím zábavných úkolů a her. V jednotlivých částech expozice měl každý možnost získat nové vědomosti. Na historických mapách [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 23. 8. 2019 pátek 8:00 – 13:00 hod. 26. 8. 2019 pondělí 8:00 – 13:00 hod. 27. 8. 2019 úterý 8:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 2 x 22,- [...]

Upozorňujeme strávníky, že od 1. 7. 2019 bude zvýšena cena obědů! V případě limitovaného inkasa žádáme rodiče žáků, aby si tento limit na účtu nejpozději do 20. 8. 2019 zkontrlovali a případně navýšili (na 23 dnů x cena oběda). Nové ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 22 Kč Žáci 11 – 14 let 25 [...]

Knížka pro prvňáčka

Kategorie: Škola

10 Čer 2019

Prvňáčci naší školy byli přihlášeni do projektu Už jsem čtenář, který vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Na podzim, při první návštěvě Městské knihovny v Novém Jičíně, se děti seznámily s jejími prostory, žasly nad množstvím knížek a poslouchaly paní knihovnici, jak [...]

Dne 6. Června, kdy se každoročně připomíná válečná operace OVERLORD (vylodění v Normandii) jsme my prožili také jeden z vrcholů naší půlroční práce. V rámci projektu Post Bellum “Příběhy našich sousedů” jsme navštívili rádio Čas Rock v Ostravě, kde jsme namluvili a šikovný pan Gavelčík sestříhal scénář nahrávky, kterou později do projektu použijeme. Ve vlaku jsme si [...]

S žáky deváté třídy, kteří pracují na projektu Příběhy našich sousedů, jsme se přesvědčili, že muzeum městského práva tzv. Katovna a Německý dům, ve kterém je umístěn památník a zajímavá výstava Česko-německého usmíření, stojí za návštěvu. Pan průvodce nás usadil v původní kuchyni německé rodiny u prostřeného stolu a poutavě vyprávěl o klidném a přátelském soužití mezi místními [...]

Výlet do Prahy

Kategorie: Škola

7 Čer 2019

Ve čtvrtek dne 30. 5. 2019 se naše třída 4. A vydala vlakem do hlavního města Prahy. Na nádraží nás čekal pan průvodce, který se nám věnoval po celý den. První kroky vedly na lanovou dráhu Petřín, ze které byl úžasný pohled na naši stověžatou matičku Prahu. Nevynechali jsme ani Zrcadlové bludiště, ze kterého se nám [...]

Putování po Štramberku

Kategorie: Škola

3 Čer 2019

Nastal den, na který se děti z II. B moc těšily, totiž školní výlet. Po krátké cestě autobusem jsme dojeli do Štramberku, kde byl pro děti připravený pětihodinový program. Nejdříve jsme navštívili jeskyni Šipku, kde jsme se setkali s pravěkým člověkem Bertíkem. Následovala procházka na náměstí a svačinka. Poté jsme navštívili místní pekárnu, kde nám pan [...]

Soutěž o nejlepší školu v oblasti environmentální výchovy „NEJEKOLOGIČTĚJŠÍ ŠKOLA“ Oblast životního prostředí patří mezi jednu z hlavních oblastí, na které se Město Nový Jičín zaměřuje, a to prostřednictvím realizace aktivit souvisejících s environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou v oblastech odpadů, kvality ovzduší, přírody a ochrany životního prostředí. Protože školy jsou ekologicky velice aktivní, a to [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56