Dobré, české

KATEGORIE: Školní družina

8 Kvě 2019

Ani v dubnu jsme naše zájmové vzdělávání nenechali zahálet. Snažili jsme se dozvědět něco více o druhém sousedním kraji, a to Olomouckém. Zajímavostí k povšimnutí je v něm víc než dosti. My jsme si z něj vybrali ty nejvíce lákavé a zajímavé. Ochutnali jsme Olomoucké tvarůžky, snažili se pokořit Praděd (výstup jsme aplikovali na naši horolezeckou stěnu), ochutnali lázeňské oplatky z Teplic nad Bečvou či zahráli živé pexeso jako připomenutí ZOO Olomouc. Fotogalerie.

Hráli jsme si na mechaniky. Výzva byla určena především chlapcům. Měli zkonstruovat auto či jakýkoli stroj, a to pomocí šroubků, matiček nebo jakéhokoliv spojovacího materiálu. České rčení o zlatých českých ručičkách se bezezbytku naplnilo i v té naší nejmladší generaci. Fotogalerie.

V měsíci dubnu pravidelně ctíme oslavy Dne Země. My jsme zvolili podtitul Zachraňme voděnku. Tvořili jsme obrázky, povídali si o vodě, hráli Kimovu hru s tématem Voda. Zaujaly nás pokusy s vodou či osobní zkušenost s trasou vody z rybníka až domů. Aktivity v jednotlivých odděleních byly různé. Společně jsme však překonali loňský rekord ve vodní štafetě. Opět jsme tedy vzali kelímky s vodou a jeden po druhém vypili a přiťuknutím poslali štafetu dál. Fotogalerie.

Posledním dnem v dubnu oslavujeme tradici pálení čarodějnic. Užili jsme si ho celé odpoledne. Úkoly, které děti plnily, se týkaly výhradně tohoto živočišného druhu. Lovení myších bobků, průlet dráhou na koštěti, vaření a ochutnávání lektvarů, hod pařátem do kastrolu a jiné. Za splnění všech úkolů byli všichni odměněni čarodějnickým prstem s láskou upečeným, stoprocentně jedlým a pamětním čarodějnickým listem. Kostýmy, které si děti připravily, ještě vylepšily tajemné odpoledne. Fotogalerie.

Dana Kučerová

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56