Poznávací zájezd do Vídně

KATEGORIE: Škola

6 Kvě 2019

V pátek 26. dubna se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili jednodenního zájezdu
do Vídně. V tyto aprílové dny se na nás nejspíš usmálo štěstí, když už po šesté hodině ráno oznamovaly první slunečné paprsky, že bude letní den.  Vcelku nadšeni jsme po několika hodinách vystoupili se zvědavostí, jež dychtila
po zjištění něčeho nového, něčeho, co u nás nemáme. Procházeli jsme kolem významných památek centra Vídně a dozvěděli jsme se základní informace
o Secesním domě, Parlamentu, barokní perle Karlskirche. Také jsme nevynechali novogotickou radnici a Minoritní kostel s kopií obrazu Poslední večeře. Bylo opravdu nádherně a vzduchem to vířilo kdejakými vůněmi, do uší nás bila krása odlišnosti různých jazyků.  Pro většinu snad nejzajímavější bylo Přírodovědné muzeum, které také patří mezi největší a nejvýznamnější muzea světa. S možností prozkoumat třeba největší meteorit světa, pohyblivého dinosaura, drahé kameny, zasazené do šperků a všechna možná zvířata, každý naložil po svém a myslím, že jsme se všichni v něčem našli. Sice jsme neprošli zdaleka ani polovinu kouzelných památek Vídně, ale určitě jsme byli rádi, že jsme dostali rozchod a mohli jsme si třeba sednout na oběd a na chvíli odpočinout. A vlastně celý nabitý den utekl velmi rychle a my jsme se unavení těšili do autobusu. Domů jsme už dojeli za pozdního soumraku. A co si vlastně můžeme z toho výletu odnést? Zážitek, to ani nezmiňuji, odpočinek od školních lavic, prozkoumání nového města a jeho památek.  Možnost, procvičit si cizí jazyk, bez kterého se opravdu nedá ve světě obejít. Hlavně se nám ale do hlavy vštěpily střípky dalších nových zážitků na tento okamžik, který se nám v budoucnu uschová do vzpomínek na celou naši základní školu. Na úplný závěr se sluší poděkovat za bezpečnou jízdu panu řidiči, rodičům, že nás pustili a paním učitelkám, které pro nás tuto akci připravili. Fotogalerie.

Michaela Randusová 9. A

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56