Lezení na stěně

KATEGORIE: Škola

2 Kvě 2019

V úterý 30. dubna se třída 4. B vydala prověřit odvahu a sílu. Místo tělesné výchovy jsme si pod vedením zkušených instruktorů vyzkoušeli lezení na horolezecké stěně v Boulder Baru. Žáci byli velmi šikovní, ukáznění a zdolali úspěšně všechny překážky. Mnozí plánovali se s rodiči do těchto míst vrátit. V ostatních vyučovacích hodinách řešily děti ve skupinkách úkoly pro zvídavé děti, celý den byl tedy protkán zajímavými zážitky. Těšíme se na další společné dny.
Fotogalerie.

Mgr. Iva Benčáková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56