Archív pro měsíc: Květen, 2019

Sportovní den školy

Kategorie: Škola

31 Kvě 2019

Žáci našich pracovišť Dlouhá a Jubilejní se v rámci Sportovního dne školy utkali v basketbalu, florbalu, volejbalu, miniházené, vybíjené, stolním tenisu, kopané a atletických disciplínách. Nejdůležitější nebyl výsledek, ale příjemný čas strávený sportem. Ti nejlepší dostanou šanci reprezentovat školu na Poháru starosty města. Fotogalerie. Mgr. Michal Částečka

Informativní schůzka

Kategorie: Škola

25 Kvě 2019

V úterý 4. června od 16:00 hodin proběhne poslední setkání v rámci programu Předškoláček. Rodiče se ve sborovně školy dovědí o organizačních záležitostech prvních školních dnů v září 2019, o školních pomůckách a potřebách, které bude potřeba jejich budoucím školákům zajistit. Po celou dobu této schůzky bude o děti postaráno ve školní družině, paní vychovatelky [...]

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění [...]

Exkurze do Hornického muzea

Kategorie: Škola

21 Kvě 2019

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 navštívili žáci čtvrtých ročníků Hornické muzeum Landek v Petřkovicích u Ostravy. První část prohlídky začala sfáráním do dolu Anselm. Děti vstoupily do temných chodeb, ve kterých si mohly prohlédnout různé štoly s figurínami havířů v životní velikosti. Díky poutavému vyprávění pana průvodce se děti dozvěděly o historii zdejší těžby uhlí. Zaujaly je [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 28. 5. 2019 úterý 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420- Kč Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč Žáci 15 [...]

Soutěžíme s BESIPem

Kategorie: Škola

15 Kvě 2019

Dopravní soutěž mladých cyklistů prověřuje účastníky nejen v jízdě zručnosti, ale také ze znalostí pravidel silničního provozu a jejich dodržování při jízdě na dopravním hřišti.  V této komplexní soutěži se nám velmi dařilo, obsadili jsme medailové pozice. Starší žáci získali bronz, mladší zlato a postup do okresního kola. Věříme, že nabyté vědomosti a dovednosti budou žákům sloužit [...]

50. výročí HZS

Kategorie: Škola

13 Kvě 2019

V pátek 10. května si děti ze II. B třídy vyzkoušely, co musí umět mladí hasiči. Soutěžily ve čtyřech disciplínách: Na prvním stanovišti děti překonávaly hasičskou překážkovou dráhu se zdoláním bariéry a přenášením hasičského přístroje. Ve druhé disciplíně se jednalo o správné vyplnění hasičského kvízu. Třetím úkolem bylo napumpování vody do hadice a proudnicí shodit [...]

Finanční gramotnost

Kategorie: Škola

12 Kvě 2019

Dne 8. 5. 2019 proběhla dvouhodinová beseda, kde byli žáci seznámení se základy finanční gramotnosti. Finanční specialista pan Jan Bainar vysvětlil mládeži devátého ročníku mnoho pojmů. Například co je inflace, úspory, úvěry, zhodnocení peněz, spoření, investice a další. V druhé části besedy byli žáci hrou vtaženi do finančního života běžné české domácnosti. Svěřenou rodinu provedli nástrahami [...]

Turnaj ve vybíjené

Kategorie: Škola

12 Kvě 2019

Sportovní soutěž prvostupňových žáčků = bezvadně strávený čas. Poslední z těchto akcí byl turnaj ve vybíjené mezi třídními družstvy 3. – 5. ročníků. Aktivita, rychlé přihrávky a přesné míření, mrštné uhýbání, soustředěnost, znalost a dodržování pravidel hry a také fair play, to jsou dovednosti, které nejlépe skloubila třída 5. A a stala se tak letošním vítězem [...]

Turnaj v házené

Kategorie: Škola

10 Kvě 2019

Naše škola navazuje na úspěchy miniházené z minulých let a v okresním finále uskutečněném dne 7.5.2019 v Kopřivnici obsadila krásné druhé místo. Všem klukům patří velká pochvala za předvedený výkon. Sestava mužstva: Karas, Vrobel, Bartoň, Hanzelka, Šarman, Vosol, Bedřich, Brachniak, Dofek, Románek, Trinh, Sedlář. Fotogalerie. Mgr. Michal Částečka


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56