Řemeslo má zlaté dno

KATEGORIE: Škola

4 Dub 2019

Zatímco pro žáky 9. tříd je v těchto dnech v plném proudu přijímací řízení na střední školy, osmáci se pozvolna rozhodují, co by chtěli ve svém budoucím životě dělat a na jaké obory v příštím roce pošlou své přihlášky.
Jednou z akcí, která by jim mohla jejich rozhodování usnadnit, je tradiční přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“, jejímž hlavním pořadatelem je Úřad práce ČR. Letošní (již 13. ročník) proběhl opět v Kopřivnici.
A právě ve středu 3. dubna 2019 se do města tatrovek a dobré házené vypravili osmáci  naší  školy. Kluci a holky  se nejdříve při komentované prohlídce seznámili s obory SŠ technické a zemědělské Nový Jičín a „domácí“ VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice. Letos se nově představila i VŠ báňská z Ostravy. Po této úvodní části dostali  možnost prokázat zručnost a logické myšlení nejen na jednotlivých stanovištích výše zmiňovaných  škol, ale také u stánků některých strojírenských
a stavebních podniků Novojičínska.
Věřím, že i tato přehlídka pomůže mnoha zúčastněným v hledání té nejoptimálnější studijní a profesní orientace. Fotogalerie.

Mgr. Milena Balonová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56