Archív pro měsíc: Duben, 2019

Prezentujeme školu na náměstí

Kategorie: Škola

29 Dub 2019

Obří citróny, kávovník s plody, bobkový list, anturie a mnoho dalších tropických rostlin ze školního skleníku, včetně fotografií a kroniky o jeho historii. To vše jsme v pátek 26. 4. 2019 přinesli na náměstí do jednoho ze stánků, kde jsme se mohli v rámci aktivních oslav Dne Země pořádaných SVČ FOKUS pochlubit činností ve škole [...]

Den Země 2019

Kategorie: Škola

27 Dub 2019

Stalo se již tradicí, že pro nejnižší ročníky základních škol pořádá středisko volného času Fokus v Novém Jičíně společně se studenty střední školy Educa ke konci dubna, v rámci Dne Země, sportovně-zábavné a zároveň poučné dopoledne. Stejně tak tomu bylo i letos, a tak si naši nejmladší mohli v nachystaných aktivitách zasoutěžit a navzájem poměřit [...]

Zápisu do MŠ Dlouhá 56

Kategorie: Škola

25 Dub 2019

Při zápisu do MŠ Dlouhá 56 budou rodiče potřebovat tyto dokumenty: Žádost o přijetí dítěte 2019-2020 Zápisní list 2019 Potvrzení lékaře o očkování Bohuslava Kleinová Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín, Mateřská škola Dlouhá 56 Tel.: 553 038 084

Velikonoce v Beskydech

Kategorie: Škola

24 Dub 2019

V rámci spolupráce se sdružením Hájenka proběhl ve druhých třídách program o Velikonocích. Děti na obrázcích poznávaly přírodu Beskyd, vyprávěly si o charakteristických znacích jara. Seznámily se s křesťanskými velikonočními svátky (Velký pátek, Boží hod velikonoční). Připomněly si velikonoční tradice jako je pečení beránka, mazance, barvení vajíček, pletení pomlázek. Nechyběla ani soutěž ve sbírání vajíček [...]

Jarní sběr starého papíru

Kategorie: Škola

23 Dub 2019

Letošní jarní sběr starého papíru proběhne v průběhu dvou dnů. V pondělí 6. 5. 2019 od 15:00 do 16:30 a v úterý 7. 5. 2019 od 5:30 do 8:00. Místo – zadní vchod tělocvičny od jídelny. Upozorňujeme, že vážit papír budeme sami ve škole. Balíčky, prosím, dobře svázat. Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou. [...]

Předškoláček 2019

Kategorie: Škola

17 Dub 2019

Po tři odpoledne jsme se na naší škole mohli potkat s teprve budoucími školáky. V různých třídách si vyzkoušeli, jaké je to sedět a pracovat ve školních lavicích, plnit úkoly na koberci, zdolávat překážky v tělocvičně, spolupracovat s kamarády. Záběry z jednotlivých setkání naleznete ve fotogalerii. Věříme, že se u nás předškoláčkům líbilo a těšíme [...]

V projektu Máme rádi Česko jsme navštívili Zlínský kraj. A protože se v družině učebnice nechávají v aktovce, našli jsme jinou formu než učení. V tělocvičně se zapojily všechny přítomné děti do pohybových soutěží v družstvech. Nejprve propluly Baťův kanál (překážková dráha), pak hledali ztracená zvířata a jejich potravu v ZOO (pexeso) a nakonec vyluštily tajenku (písmenková obíhačka) jejíž text zněl: [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 25. 4. 2019 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 21 x 21,- = 441- Kč Žáci 11 – 14 let 21 x 23,- = 483,- Kč Žáci 15 [...]

Dne 11. 4. 2019 se žáci druhého stupně zúčastnili výchovně – vzdělávacího programu Green Life Education, který představuje projekt Nejbohatší ekosystémy planety Země. Byl nám představen význam, ohrožení a možná ochrana unikátních světových ekosystémů a divokých zvířat. Poznali jsme fascinující místa na Zemi. Žáci se dozvěděli v souvislostech vše důležité o planetě Zemi a divokých [...]

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o., jako věcné a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2, písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 56112004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdéláváni (školský zákon), ve znění [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56