Zápis 2019

KATEGORIE: Škola

24 Bře 2019

Vážení rodiče, milé děti,

zveme vás k zápisu
do 1. tříd
, a to ve čtvrtek
4. dubna od 14 do 18 hodin
.

V prvním patře se vám budou ve čtyřech třídách věnovat zkušené učitelky prvního stupně naší školy. Proběhne zde nezbytné vyplňování dokumentů (tento proces můžete urychlit jejich předvyplněním a vytištěním, ke stažení zde na stránkách, sekce Dokumenty – Zápisní list 2019). Adresy
pro případné otázky: grof@zsjubilejni.cz, borosova@zsjubilejni.cz.

Nezapomeňte s sebou přinést

  • občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • budete-li žádat o odklad školní docházky i potvrzení od dětského lékaře a pedagogicko-psychologické poradny
  • plnou moc, pokud s dítětem nemůže přijít zákonný zástupce (tiskopis ke stažení zde na stránkách, sekce Dokumenty – Plná moc)

Po ukončení oficiální části zápisu na vás budou ve druhém patře čekat piráti
z Karibiku :-) . Odvážné děti s nimi mohou plnit zábavné úkoly, na jejichž konci je poklad a náležitá odměna.

Po celou dobu konání zápisu jste srdečně zváni i do prostor školní družiny.

Těšíme se na vás.

kolektiv učitelů ZŠ Jubilejní

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56