Křížky a kolečka podruhé

KATEGORIE: Škola

14 Bře 2019

24. 4. 2018 se na naší škole pro žáky pátého až devátého ročníku uskutečnil 1. ročník turnaje v piškvorkách. Soutěžení se žákům velmi líbilo, a proto jsme se již v loňském školním roce rozhodli, že soutěž zopakujeme.

12. 3. 2019 se tedy uskutečnil 2. ročník turnaje v piškvorkách. V jednotlivých třídách hráli žáci mezi sebou systémem každý s každým, aby do školního kola vybrali ty nejlepší, ze kterých sestavili pětičlenná družstva. Turnaje se zúčastnilo 40 dětí. Souboje probíhaly ve dvou kategoriích: mladší a starší žáci.

Mezi jednotlivci z I. kategorie byl nejúspěšnější V. Vrobel, P. Kukulady a M. Šedivý všichni z VI. A, z II. kategorie A. Pena z VIII. A, M. Závada a M. Fábík z IX. A. Pořadí družstev: I. kategorie – žáci VI. A, pak V. A a V. B, II. kategorie – žáci
VIII. A, pak IX. A a VII. B.

Pro nejlepší hráče byly připraveny drobné odměny a diplomy. Vítězům gratulujeme, ostatním soutěžícím děkujeme za účast a budeme se těšit 3. ročník v tomto turnaji. Fotogalerie.

Milada Molinová, ŠMP

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56