Edukativní vycházka po pamětihodnostech Nového Jičína v angličtině

KATEGORIE: Škola

14 Bře 2019

Ve středu 20. února vyrazila část třídy 9. A na okružní procházku po Novém Jičíně po stopách známých osobností, za historickými památkami a přírodními krásami Novojičínska. V této netradiční hodině anglického jazyka jsme za 90 minut absolvovali pěší prohlídku města a okolí. Na trase vedoucí ze ZŠ Jubilejní jsme se vždy zastavili u některé z pamětihodností a každý ze studentů krátce anglicky pohovořil na konkrétní téma z oblasti sportu, kultury a historie, počínaje: zimním stadionem, Čerťákem, Hückelovými vilami, Svincem, přes náměstí: radnici, Starou poštu, kostel, Žerotínský zámek až k divadlu. Okruh jsme zakončili směrem zpět k naší základní škole s výhledem na Starý Jičín.

Touto prohlídkou jsme chtěli naší stážistce Margaridě Viera ze střední odborné školy Ecola de Comércio do Porto z Portugalska, která je na naší ZŠ v rámci programu Erasmus+, ukázat město Nový Jičín. Žáci si tak mohli na chvíli vyzkoušet roli turistického průvodce v anglickém jazyce. Počínali si velmi profesionálně a zvládli vše na výtečnou. S Margaridou jsme se rozloučili v pátek 8. března, kdy její pobyt u nás v České republice skončil.

Mgr. Martina Imider, PhD.

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56