Biologická olympiáda

KATEGORIE: Škola

19 Úno 2019

Dne 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády
v kategoriích C – žáci 8. – 9. ročníku a D – žáci 6. -7. ročníku.
Své vědomostí z přírodopisu si žáci prověřili v teoretické části. Dále následovala praktická část, ve které určovali rostliny a živočichy. Poslední části byl laboratorní úkol, který se týkal dýchací soustavy. Starší žáci vytvořili model dýchací soustavy člověka a měřili vitální kapacitu plic. Mladší žáci měřili dechovou frekvenci v klidu
a po námaze. Dále přiřazovali  dýchací orgány obratlovců.
V kategorii C se umístili na prvních třech místech Tomáš Pospěch, Matěj Fabík
a Vojta Mičulek. V kategorii D Ondřej Rajskup, Lucie Janíková a Vendula Jandová.
Děkuji všem žákům za vzornou přípravu na školní kolo biologické olympiády. Fotogalerie.

Mgr. Simona Stenchlá

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56