Vynález, který ohromil svět

KATEGORIE: Škola

15 Úno 2019

Na edukační program Žerotínského zámku jsme zavítali v letošním školním roce už podruhé. Opět nás přivítala milá paní PhDr. Lenka Juráčková a poutavě vyprávěla, proč si Číňané střežili své vynálezy ze starověku, jaký je rozdíl mezi porcelánem
a keramikou, co je to fajáns. Dozvěděli jsme se, jak se porcelán vyrábí a mohli si osahat nerosty, bez kterých by tento vzácný materiál nevznikl.
Poté jsme si prohlédli výstavu porcelánových zvířátek, hrníčků, šálků, talířků, misek, omáčníků. Nic z toho nesmělo chybět na slavnostní tabuli. Žáci odpovídali na písemné otázky, které se právě této výstavy týkaly. Nakonec se děti podělily
o získané znalosti starověké Číny a za odměnu si mohli vyrobit origami zvířátko lišku, která je pro Číňany symbolem štěstí.
Velmi děkujeme paní průvodkyni za trpělivost a zajímavé povídání a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

Mgr. Kateřina Najdková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56