Archív pro měsíc: Únor, 2019

Lyžáček 2. a 3. tříd

Kategorie: Škola

22 Úno 2019

Heipark v Tošovicích hostil naše prvostupňové lyžaře již podruhé a tentokrát nám nabídl všechny sjezdovky. Ty byly krásně zasněžené, jen do nich vykreslit stromečky, schůdky, sluníčka, vlnovky a někdy i dolíčky. Počasí zkoušelo odolnost naši i svačin, prý co bude zmrzlejší! Ale při páteční jízdě obratnosti se vytasilo s hřejivými paprsky, a to nám bylo zase [...]

Biologická olympiáda

Kategorie: Škola

19 Úno 2019

Dne 5. 2. 2019 proběhlo školní kolo biologické olympiády v kategoriích C – žáci 8. – 9. ročníku a D – žáci 6. -7. ročníku. Své vědomostí z přírodopisu si žáci prověřili v teoretické části. Dále následovala praktická část, ve které určovali rostliny a živočichy. Poslední části byl laboratorní úkol, který se týkal dýchací soustavy. Starší žáci vytvořili [...]

Olá! Como estás?

Kategorie: Škola

15 Úno 2019

Na naší Základní škole Jubilejní si rádi různě zpestřujeme výuku všech předmětů. Nejlepším a nejoblíbenějším způsobem je návštěva studenta ze zahraničí. V únoru tak do našich tříd zavítala v rámci středoškolského výměnného programu Erasmus portugalská studentka Margarida Vieira. Žáky prvního i druhého stupně seznámila ve svých prezentacích nejen se svou zemí, a my jsme se tak v hodinách [...]

Vynález, který ohromil svět

Kategorie: Škola

15 Úno 2019

Na edukační program Žerotínského zámku jsme zavítali v letošním školním roce už podruhé. Opět nás přivítala milá paní PhDr. Lenka Juráčková a poutavě vyprávěla, proč si Číňané střežili své vynálezy ze starověku, jaký je rozdíl mezi porcelánem a keramikou, co je to fajáns. Dozvěděli jsme se, jak se porcelán vyrábí a mohli si osahat nerosty, bez [...]

Strojírenství – tradice našich předků aneb Společná výuka žáků. Tak pojmenovali svůj projektový den na Střední škole technické a zemědělské v Novém Jičíně, na který ve středu 13. 2. 2019 pozvali holky a kluky z osmé třídy. Cílem bylo seznámit je s jednotlivými učebními obory, jež nabízejí (strojírenské,dřevařské i stavební). Děvčata a chlapci se v [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 21. 2. 2019 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 20 x 21,- = 420- Kč Žáci 11 – 14 let 20 x 23,- = 460,- Kč Žáci 15 [...]

Den otevřených dveří

Kategorie: Škola

12 Úno 2019

    Pro zvětšení kliknout.

Pololetní laťka

Kategorie: Škola

7 Úno 2019

Poslední školní den prvního pololetí se naši žáci druhého stupně zúčastnili tradiční soutěže ve skoku vysokém. Kvůli rekonstrukci tělocvičen se z naší tradiční Vánoční laťky stala pro letošní rok laťka pololetní. Soutěž proběhla ve čtyřech kategoriích. Za své sportovní výkony v technicky náročné disciplíně byli oceněni všichni soutěžící. Nejvyšší umístění v kategorii mladších dívek získala [...]


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56