Zimní radovánky ve školní družině

KATEGORIE: Školní družina

27 Led 2019

I v zimních měsících se najde spousty námětů k zajímavým zájmovým i rekreačním činnostem. Období plesů, maškarních karnevalů, zimních sportů. Od každého trochu jsme i my zařadili do našich odpoledních programů.

Přiblížili jsme si tanec, taneční styly, chlapci v mnohém vyzkoušeli své první „smím prosit?“. Pro děti ještě polka či valčík nejsou tím vhodným tanečním stylem, ale kloboukový, balónkový či mazurka, to hravě zvládly. Fotogalerie.

Také jsme si užili návštěvy psího plemene husky. Vysvětlili jsme si, co je muscherství a sami vyzkoušeli, jak náročná práce to pro psy a jejich pána je. S radostí jsme jejich služeb využili a povozili se. Fotogalerie.

Na maškarní karneval jsme letos zavítali do SVČ Fokus, kde si pro nás připravili bezvadný program. Soutěže, laserová show, just dance i dobroty nás spolehlivě zabavily a my si užili krásné karnevalové odpoledne. Fotogalerie.

Dana Kučerová

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56