Sprechen Sie Deutsch? Aneb kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem…

KATEGORIE: Škola

25 Led 2019

V úterý 22. ledna 2019 se na naší ZŠ soutěžilo v německé konverzaci. Čím více řečí člověk ovládá, tím více se před ním v životě otevírá možností. Proto jsme s radostí přivítaly žáky
2. stupně, kteří se nebáli předvést svůj um. V krátkém úvodu se jednotliví soutěžící stručně představili, a poté prezentovali vylosované téma. V konverzační části soutěže se hodnotí jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, správná výslovnost a gramatická správnost. Po stručném popisu obrázku klade komise doplňující otázky. V kategorii I pro 6. a 7. ročník se na 3. místě umístila Linda Benčáková ze 7. B, na 2. místě Filip Holý ze 7. B a na 1. místě Lukáš Stoklasa ze 7. B. V kategorii II pro 8. a 9. ročník zvítězil Oliver Kysilko z 9. A.
2. místo obsadila Michaela Randusová z 9. A, a na 3. místě se umístil Václav Formánek z 8. A. Vítězové obou kategorií budou naši školu reprezentovat v okresním kole ve Fokusu v Novém Jičíně. Všem srdečně blahopřejeme a děkujeme za účast v soutěži.

Martina Imider, Kateřina Najdková

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56