Slavnostní otevření tělocvičen

KATEGORIE: Škola

19 Led 2019

I když cvičíme v nových tělocvičnách již od prosince loňského roku, uspořádali jsme pro všechny školáky jejich oficiální otevření až ve čtvrtek 17. ledna. Zástupci Města Nového Jičína přestřihli slavnostní pásku a zápolení mezi dětmi v jednotlivých třídách, v ročnících navzájem, mohlo začít, v některých disciplínách i s žáky
z odloučeného pracoviště
na Dlouhé 56. Naši tělocvikáři – Daniela Halaštová a Michal Částečka spolu s žáky devátých ročníků nachystali a vedli na několika stanovištích zajímavé činnosti, ve kterých si menší i větší sportovci mohli zkusit svou obratnost, rychlost, postřeh i výdrž. Záběry ze slavnostního dopoledne zde.

M. Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56