Jak řešit výchovné problémy

KATEGORIE: Škola

17 Led 2019

Celkem dvakrát se mohli zájemci z řad rodičů nejmladších školáků zúčastnit odpoledních besed s PhDr. Letým – odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny. Dověděli se, jak reagovat na problémové chování dětí, kdy a jak použít odměny a tresty, jak se nejlépe vyhnout vyhroceným situacím.

Rodiče měli možnost diskutovat nad konkrétními situacemi v rodinách, seznámili se s literaturou, která může pomoci krizové chvíle řešit, zhlédli krátká videa.

Literatura pro inspiraci dalším rodičům:
Dreikurs Rudolf: Děti jako výzva
Walton x Francis: Jak porozumieť deťom a adolescentom
Leman Kevin: Do pátku bude vaše dítě jiné

M. Borošová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56