Prodej stravenek na únor

KATEGORIE: Školní jídlena

15 Led 2019

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín

kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín
pro strávníky platící v hotovosti
24. 1. 2019 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod.
Ceny obědů:
Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315- Kč
Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč
Žáci 15 a více let 15 x 25,- = 375,- Kč
Cizí strávníci (jídlonosiče/v jídelně) 18 x 59,- = 1 062,- Kč

Přihlášky a odhlášky obědů přijímáme nejpozději téhož dne do 8:00 hod.
E-mail: jidelna@zsjubilejni.cz; tel.: 556 709 629, 555 538 896

Pro cizí strávníky vaříme v pátek 1. 2. 2019 (pololetní prázdniny).
V době jarních prázdnin vaříme pro cizí strávníky od středy 27. 2. do pátku 1. 3.
Vvýdejní doba v době prázdnin je vždy 10.30 – 11.30 hod., oběd bude podáván bez nápoje – polévka, hlavní jídlo.

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56