Exkurze do Planetária v Ostravě

KATEGORIE: Škola

14 Led 2019

Dne 10. ledna 2019 se zúčastnili žáci 5. tříd naší školy exkurze do Planetária v rámci učiva přírodovědy. Dostalo se nám tak spousty nových znalostí souvisejících s Vesmírem.Zaujalo nás nejen bludiště, které jsme si mohli projít společně s průvodcem, ale i prozkoumání kusů meteoritů. Spatřili jsme přístroje přibližující Vesmír. Prohlédli jsme si obrazy vědců, kteří se podíleli na průzkumu Galaxie.
Po přestávce a zakoupení upomínkových předmětů nás čekala druhá část exkurze – moderovaný program pod názvem „Dobrodružná cesta k planetám.“ Přistáli jsme na Měsíci, dozvěděli se spoustu zajímavých informací o Slunci, planetách, hvězdách a souhvězdích.
Cestou domů jsme si vyměňovali společné dojmy z této zajímavé akce. Těšíme se na další návštěvu Planetária. Třeba budeme příště zase o něco blíž nekonečnému tajemství Vesmíru. Fotogalerie.

Za 5. třídy Iveta Martincová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56