Velký svět techniky

KATEGORIE: Škola

11 Led 2019

V prosinci žáci 4. A a 5. B navštívili Velký svět techniky v Ostravě, kde pro ně byly připraveny zajímavé vzdělávací programy: Šifrování a Malý antropolog. V prvním z nich se žáci zábavnou formou naučili prolomit tajemství různých šifer, seznámili se s jejich historií i kódováním. V druhém programu se stali odborníky na lidskou kostru. Seznámili se se základními pojmy jako antropologie, anatomie apod. Sestavit z kostí celou kostru nebylo příliš jednoduché, avšak týmy tento úkol dobře zvládly. V 2. části exkurze děti navštívily Divadlo vědy a zhlédli 3D film Predátoři. Na závěr si všichni nenechali ujít ani většinu interaktivních expozic, které DOV nabízí. Fotogalerie.

Mgr. Alena Vráblová, Ing. Jana Křížová

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56