Archív pro měsíc: Leden, 2019

I v zimních měsících se najde spousty námětů k zajímavým zájmovým i rekreačním činnostem. Období plesů, maškarních karnevalů, zimních sportů. Od každého trochu jsme i my zařadili do našich odpoledních programů. Přiblížili jsme si tanec, taneční styly, chlapci v mnohém vyzkoušeli své první „smím prosit?“. Pro děti ještě polka či valčík nejsou tím vhodným tanečním stylem, ale kloboukový, [...]

Miniházená

Kategorie: Škola

25 Led 2019

Novou sezonu v miniházené jsme zahájili velmi úspěšně. Letošní tým se až na dvě stálice zbrusu obměnil a ve dvou odehraných turnajích předvedl kvalitní výkon. Do jarní části vstupujeme s devíti body a věříme, že nastavené tempo udržíme a vybojujeme postup do finálového kola. Fotogalerie. Mgr. Daniela Halaštová  

V úterý 22. ledna 2019 se na naší ZŠ soutěžilo v německé konverzaci. Čím více řečí člověk ovládá, tím více se před ním v životě otevírá možností. Proto jsme s radostí přivítaly žáky 2. stupně, kteří se nebáli předvést svůj um. V krátkém úvodu se jednotliví soutěžící stručně představili, a poté prezentovali vylosované téma. V konverzační části soutěže se hodnotí [...]

Ve středu 16. ledna se v odpoledních hodinách jako každý rok uskutečnilo školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce. Své znalosti nejrozšířenějšího světového jazyka se rozhodlo předvést 21 odvážných žáků druhého stupně, kteří byli rozděleni do dvou kategorií (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Všichni soutěžící se prezentovali sebevědomým výkonem a dokázali nejen porotě, ale [...]

I když cvičíme v nových tělocvičnách již od prosince loňského roku, uspořádali jsme pro všechny školáky jejich oficiální otevření až ve čtvrtek 17. ledna. Zástupci Města Nového Jičína přestřihli slavnostní pásku a zápolení mezi dětmi v jednotlivých třídách, v ročnících navzájem, mohlo začít, v některých disciplínách i s žáky z odloučeného pracoviště na Dlouhé 56. [...]

Jak řešit výchovné problémy

Kategorie: Škola

17 Led 2019

Celkem dvakrát se mohli zájemci z řad rodičů nejmladších školáků zúčastnit odpoledních besed s PhDr. Letým – odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny. Dověděli se, jak reagovat na problémové chování dětí, kdy a jak použít odměny a tresty, jak se nejlépe vyhnout vyhroceným situacím. Rodiče měli možnost diskutovat nad konkrétními situacemi v rodinách, seznámili se s literaturou, [...]

Školní jídelna ZŠ a MŠ Jubilejní 3, Nový Jičín kancelář školní jídelny Jubilejní 3, Nový Jičín pro strávníky platící v hotovosti 24. 1. 2019 čtvrtek 7:00 – 13:00 hod. Ceny obědů: Žáci 7 – 10 let 15 x 21,- = 315- Kč Žáci 11 – 14 let 15 x 23,- = 345,- Kč Žáci 15 [...]

Exkurze do Planetária v Ostravě

Kategorie: Škola

14 Led 2019

Dne 10. ledna 2019 se zúčastnili žáci 5. tříd naší školy exkurze do Planetária v rámci učiva přírodovědy. Dostalo se nám tak spousty nových znalostí souvisejících s Vesmírem.Zaujalo nás nejen bludiště, které jsme si mohli projít společně s průvodcem, ale i prozkoumání kusů meteoritů. Spatřili jsme přístroje přibližující Vesmír. Prohlédli jsme si obrazy vědců, kteří se podíleli na [...]

Velký svět techniky

Kategorie: Škola

11 Led 2019

V prosinci žáci 4. A a 5. B navštívili Velký svět techniky v Ostravě, kde pro ně byly připraveny zajímavé vzdělávací programy: Šifrování a Malý antropolog. V prvním z nich se žáci zábavnou formou naučili prolomit tajemství různých šifer, seznámili se s jejich historií i kódováním. V druhém programu se stali odborníky na lidskou kostru. Seznámili se se základními pojmy jako [...]

  Pro zvětsění na obrázek klikněte.


Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56