Zpívání u vánočního stromu na Masarykově náměstí

KATEGORIE: Škola

21 Pro 2018

Ve středu 19. 12. 2018 v 17:00 hodin vystoupil sbor žáků naší školy pod taktovkou paní učitelky Madziové, za doprovodu paní učitelky Prašivkové, flétny paní učitelky Benčákové a houslí Lindy Benčákové na Masarykově náměstí v Novém Jičíně. Zaznělo pestré pásmo vánočních básní a koled v podání žáků
a sólistů ZŠ Jubilejní, které vykouzlilo úsměvy na tvářích posluchačů. Na okamžik jsme se mohli ponořit do vánoční atmosféry. Že se vánoční vystoupení všem líbilo, o tom není pochyb. Ostatně to dokazuje hlasitý potlesk, kterým nás odměnilo přítomné publikum. Děkujeme všem žákům, kteří si pro nás vánoční vystoupení připravili. Velký dík patří také paní učitelce Halaštové a paní učitelce Imider, které se také podílely na přípravách. Děkujeme rodičům a všem divákům, kteří si v předvánočním shonu našli chvilku času a přišli si nás poslechnout. Fotogalerie.

Mgr. Martina Imider, PhD.

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56