Vánoční jarmark u nás ve škole již tradiční

KATEGORIE: Škola

19 Pro 2018

Ve čtvrtek 13. prosince se prostory naší školy rozzářily nejen světly, ale také očima těch, kteří navštívili náš tradiční vánoční jarmark. Sváteční atmosféru navodily tóny vánočních písní a koled v podání našich žáků. Děti nabízely k prodeji výrobky s vánoční tematikou, které vytvořily s pomocí svých učitelů, rodičů nebo v družině. Školní budovou se šířila vůně vánočního cukroví a sváteční nálada.
Poděkování za příjemně strávený podvečer patří všem pracovníkům školy, našim žákům a rodičům, kteří se jarmarku v tak hojném počtu zúčastnili. Přejeme vám hezké Vánoce a těšíme se, až se za rok na školním jarmarku opět uvidíme. Fotogalerie.

Mgr. Pavel Juráček

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56