Projektový den na střední

KATEGORIE: Škola

19 Pro 2018

Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín

V rámci projektu OKAP (projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání Moravskoslezského kraje) se naši žáci v prosinci účastnili projektového dne
na Střední škole technické a zemědělské, Nový Jičín. Žáci navštívili odborné učebny, laboratoře a dílny na střední škole. Vyzkoušeli si fyzikální pokusy
a dozvěděli se, které obory mohou na střední škole studovat. Fotogalerie.

Mgr. Vladan Videnka

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56