Škola v pohybu

KATEGORIE: Škola

18 Pro 2018

Šest ukázkových hodin Školy v pohybu bylo realizováno v nově zrekonstruované tělocvičně naší školy pro žáky 1. – 3. ročníků.

Během inspirativních hodin se trenér mládeže Mgr. Radim Dresler tentokrát nezaměřili pouze na ukázku, jak zapojit všechny děti a nechat propuknout organizovaný chaos, ale věnoval i dostatečný čas na odpovědi zvídavých paní učitelek. Organizace hodin měla tento průběh: dětem byly zadány pohybové úkoly a během jejich plnění společně s paní učitelkami pan trenér diskutoval o problémech těchto pohybových činností. V závěrečné části děti dostaly zvídavé otázky, jak by si hodiny tělesné výchovy představovaly ony samotné. V dnešní době častokrát řešíme otázky, jak to vidíme my dospělí, ale neptáme se, jak to vidí děti samotné.

Ze všech ukázkových hodin odcházeli naši nejmladší cvičenci sice pořádně (a zdravě) unavení, ale plní nadšení a spokojenosti. Fotogalerie.

PaedDr. Miroslava Borošová

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56