Podporujeme talenty

KATEGORIE: Škola

25 Lis 2018

Práce s talentovanými dětmi je to, v čem vidí naše škola budoucnost. Učitelé spolupracují s organizací, která připravuje pedagogy po odborné stránce pro rozvíjení nadaných dětí. Dalšími konkrétními přínosy podpory je účast odborníků z nadačního fondu Qiido při zápise žáků do prvních tříd a nastavení způsobu práce s talentovanými žáky.

Škola rovněž navázala kontakt se spádovými mateřskými školami, kde formou dotazníků došlo k vytipování dětí s vyšším rozumovým nadáním.

Jsme totiž přesvědčeni, že smyslem práce celé školy je nejen podpořit žáky se znevýhodněním, ale alespoň ve stejné míře také žáky intelektově nadané.

 

Comments are closed.

Stránka ZŠ Jubilejní

Naše pracoviště Jubilejní 3 má v rámci povinně volitelných předmětů výuku informatiky, sportovních her a práce
s technickými materiály
od 6. do 9. ročníku.

Jako druhý volitelný jazyk si děti mohou volit mezi německým a ruským jazykem také od 6. do 9. ročníku.

Všechny třídy pracoviště jsou modernizovány, v osmi kmenových třídách a devíti odborných pracovnách je nejmodernější technické vybavení včetně interaktivních tabulí.

Dlouhá 56